Ako funguje fakturácia?

V aplikácii môžete/nemusíte používať vytváranie faktúr klientom. Jedná sa o dobrovoľnú funkcionalitu, ale my ju vysoko odporúčame používať, nakoľko je to ďalšia z mnoha vecí, ktoré vám Zooza vyrieši pod jednou strechou.

Na čo slúži faktúra

Faktúra je daňový doklad pre klienta za služby, ktoré si u vás objednal. Ako objednávka slúži v tomto prípade registrácia alebo produkt, v rámci ktorých sú zaznamenané všetky potrebné informácie o službe a klientovi. Faktúra neslúži ako potvrdenie o prijatí platby.

Čo je potvrdenie prijatia platby

Ako potvrdenie prijatia platby slúži automaticky vygenerovaný e-mail, ktorý sa klientovi zašle hneď ako je v systéme platba spárovaná k danej registrácii. Viac o párovaní platieb nájdete v návode.

Generovanie faktúry

Faktúry sa generujú len ak si to želáte. Teda ak dáte pokyn na vygenerovanie faktúry či už jednotlivo na úrovni registrácie alebo hromadne v globálnych nastaveniach.

K vygenerovaniu dochádza vždy, keď na registrácii alebo objednávke nastane zmena stavu platby na Uhradené. To znamená, že k jednej registrácii môže vzniknúť aj viac faktúr. Ak napríklad zákazník uhradí dlžnú sumu 50€ a týmto vyrovná svoj dlh, vygeneruje sa faktúra. Ak v priebehu kurzu dôjde k situácii, že zákazník sa presunie do skupiny v hodnote 70€ a následne doplatí zostávajúcich 20€, vygeneruje sa ďalšia faktúra.

Všetky faktúry sú vystavené vždy na celú dlžnú sumu, to znamená, že v príklade uvedenom vyššie, bude vystavená prvá faktúra v hodnote 50€ a druhá faktúra v hodnote 70€.

Poznámka: V prípade generovania faktúr na firmu klienta, je potrebné myslieť na to, že registrácia musí byť označená ako firemná. Nestačí mať len vyplnené firemné údaje.

Generovanie faktúry môžete robiť dvomi spôsobmi – jednotlivo per registrácia alebo hromadne.

Vygenerovaná faktúra sa klientovi automaticky zašle na e-mail a zobrazí v jeho profile po prihlásení sa a taktiež v administrácii.

Zmena vygenerovanej faktúry

Na úrovni registrácie máte možnosť faktúru zmeniť. Na už vygenerovanej faktúre môžete zmeniť nasledovné údaje:

  • Fakturačný profil – fakturačné údaje, na ktoré sumu fakturujete
  • Dátum vystavenia faktúry
  • Spôsob úhrady
  • Popis položky

Prehľad faktúr

Faktúry sa dajú prezerať opäť jednotlivo alebo hromadne. Jednotlivo na registrácii

alebo hromadne v prehľade Faktúr. Zobrazenie zoznamu vytvorených faktúr si viete upraviť zadaním obdobia. Následne si ich môžete hromadne stiahnúť alebo jednolivo prezrieť kliknutím na názov faktúry.

Fakturačné údaje a číslovanie faktúr

V globálnych nastaveniach v časti Fakturačné profily je možné nastaviť fakturačné údaje. V prípade potreby je možné si vytvoriť aj viac fakturačných profilov. Toto nastavenie využijete, ak chcete niektoré kurzy fakturovať na iné fakturačné údaje.

V tejto časti si môžete nastaviť aj poradové číslo faktúry, od ktorého chcete, aby sa začalo číslovanie. Toto nastavenie môže byť dôležité z pohľadu vedenia účtovníctva.

Súvisiace články

Sledujte aplikáciu Zooza

Vyskúšajte Zooza ešte dnes

Vaši klienti vás budú milovať.

Potrebujete pomoc?