Ako sa stane klient aktívny alebo neaktívny?

Každý klient, ktorý si spraví vo vašej spoločnosti registráciu sa zapisuje do databázy so všetkými údajmi zachytenými v registračnom formulári.

Informácie ku klientovi máte rozdelené na dve časti:

  1. Klient
  2. Registrácia

V časti klient nájdete všetky osobné údaje klienta, poznámky, súhlasy a preferencie, ale aj informáciu o tom či je aktívny alebo neaktívny.

To či je klient aktívny alebo neaktívny súvisí s jeho registráciami.

Registrácie robí klient priamo do kurzov, skupín a termínov z vašej ponuky. Preto jeden klient môže mať viacero registrácií. Môže u vás navštevovať viac kurzov alebo navštevuje kurzy s viacerými deťmi.

Aktívny klient

Z vášho pohľadu je aktívny klient taký, ktorý aktívne používa aplikáciu a teda využíva vaše služby – takýto klient má aktívny prístup do Profilu, môže sa napr. prihlásiť na budúce termíny v Otvorených kurzoch, prípadne môže prijímať notifikácie či inú komunikáciu z aplikácie.

Z technického pohľadu sa klient stáva aktívny ak:

  • má aspoň jednu registráciu v stave Registrovaný – Platné prihlásenie do kurzu. alebo,
  • má aspoň v jednej registrácii platný kredit (nevyexpirovaný/platný) akéhokoľvek typu – zľavový kupón, náhradnú hodinu, … alebo,
  • aspoň jedna registrácia je v aktuálne prebiehajúcom kurze

Neaktívny klient

Z vášho pohľadu je neaktívny klient taký, ktorý nepoužíva aplikáciu a teda nevyužíva ani vaše služby.

Z technického pohľadu sa klient stáva neaktívny ak:

  • má všetky registrácie v stave Neskorá, V poradovníku alebo Zrušená
  • má na všetkých registráciách všetky kredity v stave expirované/neplatné
  • má vytvorenú registráciu do ukončeného kurzu 
  • nemá vytvorenú žiadnu registráciu na termín prebiehajúci alebo budúci

Pozor! Určenie aktívného/neaktívneho klienta v rámci aplikácie sa deje automaticky, nie je možné klienta zneaktívniť alebo vymazať.

Klient sa aktivuje vždy po vzniku udalosti. Deaktivuje sa raz denne – o polnoci. Takže ak mu napríklad vymažete registráciu, deaktivuje sa až v noci.

Prehľad aktívnych/neaktívnych klientov

O tom koľko máte aktívnych alebo neaktívnych klientov máte prehľad vždy v základnom prehľade, na úvodnej stránke aplikácie, po prihlásení sa do aplikácie alebo po kliknutí na logo Zooza.

V prehľade máte prehľad vyjadrený v grafe ale aj v číslach.

Poznámka: Ak časť štatistiky v prehľade nevidíte, je potrebné ich zobrazenie povoliť vo filtri v hornej časti stránky prehľadu.

Aktívnych a neaktívnych klientov si môžete pozrieť v časti Klienti použitím filtra v ľavej časti obrazovky. Nad vyfiltrovaným zoznamom klientov sa zobrazí aj výsledné číslo.

Prečo je to dôležité?

Počet aktívnych a neaktívnych klientov je pre vás dôležitý z hľadiska kapacity na vašich kurzoch a balíčka služieb, ktorý u nás máte aktuálne predplatený.

Kapacita je určená zo všetkých skupín, ktoré sú aktívne (prebiehajúce, budúce). Na základe tohto údaju budete vedieť koľko klientov môžete obslúžiť a koľko registrácií môže cez aplikáciu vzniknúť.

Na základe čísel aktívnych/neaktívnych klientov je balík služieb automaticky prepočítavaný a menený smerom nahor.  To znamená, že ak prekročíte hranicu vášho aktuálneho balíčka, automaticky prejdete do vyššieho balíka podľa potvrdenej cenovej ponuky na základe našich platných VOP.
Prechod z aktuálneho balíka služieb smerom nadol je potrebné vyžiadať písomne na thanks@zooza.online do konca mesiaca, v ktorom nižší balík požadujete.

Viac informácií k jednotlivým balíčkom služieb nájdete v cenníku.

Súvisiace články

Sledujte aplikáciu Zooza

Vyskúšajte Zooza ešte dnes

Vaši klienti vás budú milovať.

Potrebujete pomoc?