Automatické párovanie importovaním platieb cez CSV súbor 

Odbremeňte sa od manuálneho importovania platieb do systému. Pripravili sme pre vás možnosť párovať platby hromadne cez CSV súbor. 

Tento postup odporúčame v prípade, že nie je možné vo vašej banke nastaviť automatické párovanie platieb na základe emailových notifikácii.

Jednoducho spravte export zoznamu platieb z Vášho Internet bankingu a nahrajte ho kedykoľvek do aplikácie.

Transakcie budú spárované podľa variabilného symbolu/čísla registrácie.

Ak sa niektoré nespárujú správne kvôli chybe vo variabilnom symbole, je možné ich následne dodatočne priradiť k akejkoľvek registrácii.

Pre vloženie súboru do aplikácie postupujte nasledovne:

Postup ako získať .csv súbor si vyhľadajte nižšie na základe Vašej banky.

Aktuálne podporované banky pre automatické párovanie:

 • Tatrabanka Slovensko
 • VÚB banka Slovensko
 • SLSP Slovensko
 • FIO banka Slovensko
 • mBank Slovensko
 • UniCredit Slovensko 

Tatra Banka

 • V časti Produkty – Účet vyberte obdobie, v rámci ktorého chcete platby spárovať (tak aby sa neprekrývali rôzne exporty).
 • Zvoľte Export vo formáte CSV

VÚB Banka

 • Vyberte v časti Účty možnosť Pohyby na účte
 • Vyberte obdobie, v rámci ktorého chcete platby spárovať (tak aby sa neprekrývali rôzne exporty).
 • Zvoľte export vo formáte CSV a kliknite na tlačidlo Odoslať

Fio Banka

 • Vyberte v časti Prehľady možnosť Pohyby na účte
 • Vyberte obdobie, v rámci ktorého chcete platby spárovať (tak aby sa neprekrývali rôzne exporty). Pričom nezabudnite označiť aj kritérium VS=Variabilný symbol do exportu
 • Kliknite na ikonu stiahnuť a vyberte možnosť CSV

mBank

 • V časti Platby vyberte možnosť Výpis operácií.
 • Vyberte obdobie, v rámci ktorého chcete platby spárovať (tak aby sa neprekrývali rôzne exporty).
 • V časti Formát výpisu nastavte možnosť CSV
 • Kliknite na tlačidlo Stiahnuť výpis

Slovenská sporiteľňa

 • Nastaveniach kliknite na možnosť Export transakcií
 • zaškrtnite možnosť CSV
 • zadefinujte obdobie, za ktoré chcete spraviť export
 • zadefinujte poradie polí – Slovenská sporiteľňa umožnuje vyexportovať údaje o platbách tak, že je pritom možné meniť poradie a zobrazovanie jednotlivých hodnôt. Aby aplikácia spracovala vaše dáta korektne, uistite sa, že v časti Polia máte jednotlivé parametre zaškrtnuté a nastavené v nasledovnom poradí:
  • Dátum splatnosti
  • Suma
  • Mena
  • Partner
  • Vlastný IBAN
  • Referencia platiteľa
  • Popis transakcie
  • Poznámka
  • Variabilný symbol

Vzor CSV

Čo sa deje s informáciami o úhradách v Zooze?

Každá notifikácia, ktorá do aplikácie príde je automaticky spracovávaná a je zapísaná do systému len ak sú splnené aspoň prvé dve podmienky (zhoda v čísle účtu a nájdená registrácia podľa variabilného symbolu). Všetky ostatné notifikácie o pohyboch (či už sú kreditné alebo debetné) sa zahadzujú a v systéme ich neuchovávame.

 

Súvisiace články

Sledujte aplikáciu Zooza

Vyskúšajte Zooza ešte dnes

Vaši klienti vás budú milovať.

Potrebujete pomoc?