Zbieranie dôvodu odhlásenia z termínu

Kvôli pandemickej situácii sme vyvinuli možnosť zbierania dôvodov odhlásenia z hodiny od zákazníkov. Prečo sa odhlasujú z jednotlivých termínov.

Pri odhlasovaní si tak môžu vybrať z nasledovných troch možností:

  • Choroba
  • Odcestovanie
  • Bez udania dôvodu

Samotné zbieranie dôvodov odhlásenia je nutné aktivovať. Bez aktivácie sa pre zákazníkov nič nemení.

Ako ručne zaznamenávať dôvody odhlásenia v aplikácii?

V aplikácii je možné dôvody odhlásenia zaznamenať na dvoch miestach:

  1. Na detaile registrácie v záložke Dochádzka
  2. Na detaile termínu

Zaznamenávať dôvody môžete manuálne. Pokiaľ nie je zaznamenávanie dôvodov aktivované v profile, klienti formulár na zaznamenanie dôvodu neuvidia.

Poznámka: Klienti samotný dôvod odhlásenia nevidia za žiadnych okolností. Bez ohľadu na to, či je zbieranie dôvodov aktivované alebo nie.

Ako aktivovať zbieranie dôvodov v profile klienta?

V záložke Nastavenia kliknite na možnosť Registračné formuláre, časť Profil.

V časti Dôvod odhlásenia zvoľte jednu z troch možností:

  • Nezbierať
    • Dôvody odhlásenia sa v profile klienta nezbierajú
  • Pred odhlásením
  • Po odhlásení

Najväčší rozdiel medzi ostatnými dvoma možnosťami je v tom, že v prvom prípade je dôvod odhlásenia povinný a zákazník ho musí zadať, aby sa mohol odhlásiť. Pri druhej, je odovzdanie dôvodu odhlásenia dobrovoľné.

Zbieranie dôvodu z odhlásenia pred odhlásením z termínu

V čase, kedy sa zákazník rozhodne odhlásiť, sa mu zobrazí formulár, ktorý ho vyzve na zadanie dôvodu.

Zákazník si vyberie jednu z možností a kliknutím na tlačidlo Odhlásiť sa odhlási z termínu.

Zbieranie dôvodu z odhlásenia po odhlásení sa z termínu

Rovnaký postup sa zopakuje pri zbere dôvodu po odhlásení len s tým rozdielom, že klient je najskôr odhlásený a formulár sa zobrazí až následne.

Súvisiace články

Sledujte aplikáciu Zooza

Vyskúšajte Zooza ešte dnes

Vaši klienti vás budú milovať.

Potrebujete pomoc?