Ako vytvoriť rôzne druhy platieb za kurz?

V rámci aplikácie máte možnosť nastaviť rôzne typy platieb za svoje kurzy, ktoré Vám umožnia rozdeliť platby za kurz na rôzne obdobia (na mesačné platby, dvojmesačné, kvartálne..), udeľovať zľavy či výnimky na platbách.

Ako a kedy používať rôzne druhy platieb?

Pre praktické použitie rôznych druhov platieb Vám nižšie uvedieme pár príkladov.

Jazykové kurzy
Som organizátor jazykových kurzov, ktoré majú trvanie celý školský rok, t.z. od septembra do júna nasledujúceho roka. Chcem umožniť klientom platiť kurz mesačne, polročne alebo jednorázovo na celý rok, tak ako to komu vyhovuje podľa možností. Chcem ich motivovať na platbu za celý kurz zľavou.
Pre takýto kurz si nastavím nasledovné šablóny:

  • Periodická platba vopred so žiadnou zľavou – mesačne. Bude slúžiť pre pravidelné mesačné platby za kurz, ktoré budú odchádzať na klienta v deň mesiaca, ktorý si viete zvoliť
  • Periodická platba vopred s menšou zľavou – polročne. Bude slúžiť pre platbu za kurz na dve splátky. Ak si klient vyberie túto platbu, bude mať na kurz zľavu napríklad 5%, ktorá sa automaticky vypočíta z ceny za kurz.
  • Jednorázová platba vopred s väčšou zľavou. Bude slúžiť pre platbu za kurz na celé obdobie jej trvania, teda celý rok. Ak si klient vyberie túto platbu, bude mať na kurz zľavu napríklad 10%, ktorá sa automaticky vypočíta z ceny za kurz.

Cvičenie pre deti
Som organizátor cvičení pre deti, ktoré majú trvanie jeden polrok. Chcem umožniť rodičom platiť kurz na 3 splátky alebo jednorázovo na celé obdobie trvania kurzu, tak ako to komu vyhovuje podľa možností. Na platbu vopred za celý kurz chcem poskytovať motivačnú zľavu. Zároveň chcem, aby mali možnosť zľavy, ak majú a registrujú viac detí.
Pre takýto kurz si nastavím nasledovné šablóny:

  • Jednorázová platba so zľavou. Bude slúžiť na platbu za celé obdobie trvania kurzu, v prípade, že rodič registruje iba jedno dieťa. Nastavím menšiu motivačnú zľavu napríklad 3%
  • Jednorázová platba Súrodenci so zľavou napríklad 20%. Bude slúžiť na platbu za celé obdobie trvania kurzu, v prípade, že rodič registruje viac svojich detí. Zľava sa automaticky vypočíta z ceny za 2x kurz. Treba mať na úrovni kurzu – online registrácia – nastavenú možnosť pridať osobu.
  • Periodická platba na fixný počet splátok bez zľavy. Bude slúžiť pre platbu rozdelenú na 3 rovnaké časti, v prípade, že rodič registruje iba jedno dieťa. Tu nemám prečo poskytnúť zľavu.
  • Periodická platba na fixný počet splátok Súrodenci so zľavou napríklad 10%. Bude slúžiť pre platbu rozdelenú na 3 rovnaké časti, v prípade, že rodič registruje viac svojich detí. Zľava sa automaticky vypočíta z ceny za 2x kurz a rozdelí na 3 časti. Treba mať na úrovni kurzu – online registrácia – nastavenú možnosť pridať osobu.

Možných scenárov je veľa, preto máte možnosť vytvárať a nazývať si šablóny tak ako potrebujete. Pozrite sa ako ich vytvoriť a nastaviť.

Ako a kedy sa dozvie klient, že mu vznikla nová splátka?

Pokiaľ si klient vybral v registrácii platbu s platobnou šablónou alebo ste ju nastavili vy manuálne, vždy bude o tejto povinnosti včas informovaný – a to automaticky aplikáciou. Pripomienky budú chodiť klietovi vo forme e-mailovej notifikácie.

1. Prvá pripomienka – o tom, že na registrácii vznikne splátka
Informuje klienta, že mu o niekoľko dní (záleží od nastavenia) vznikne splátka na registrácii v rámci kurzu. Pre nastavenie tejto pripomienky je potrebné postupovať podľa nasledovných bodov:

Pripomienku je potrebné zapnúť vo Všeobecných nastaveniach, kde je možné zadať počet dní pred vytvorením platby, kedy ma byť notifikácia zaslaná

Notifikácia pred vznikom splátky bude zasielaná podľa nasledovného vzorca:
Dátum splatnosti – Počet dní splatnosti – Počet dní pred vznikom platby

Text, ktorý sa v tejto pripomienke bude posielať si môžete upraviť v kategórii Komunikácia časť Šablóny správ v šablóne s názvom: Notifikácia o nadchádzajúcej splátke.

Pre komunikovanie dátumu, kedy bude platba vytvorená použite nasledovnú dynamickú značku: SCHEDULED_AT_DATE

2. Druhá pripomienka – o tom, že na registrácii vznikla splátka (dlh)
Informuje klienta, že mu na registrácii vznikla nová splátka dlh. Dátum kedy platba bude zapisaná na registraciu a odoslaná notifikácia je podľa tohto vzorca:
Dátum splatnosti – Počet dní splatnosti

Nastavenie splatnosti platby nastavujete vo Všeobecných nastaveniach, kde je možné zadať počet dní

Text, ktorý sa v tejto pripomienke bude posielať si môžete upraviť v kategórii Komunikácia časť Šablóny správ v šablóne s názvom: Výzva na úhradu

Pre komunikovanie dátumu splatnosti použite nasledovnú dynamickú značku: DUE_DATE

3. Tretia pripomienka – o tom, že registrácia nebola zaplatená načas
Informuje klienta, že registrácia nebola uhradená do času splatnosti. Odosiela sa v deň splatnosti, ak je registrácia v stave neuhradená/čiastočne uhradená.

Text, ktorý sa v tejto pripomienke bude posielať si môžete upraviť v kategórii Komunikácia časť Šablóny správ v šablóne s názvom: Notifikácia o neuhradenej platbe

Pre komunikovanie dátumu splatnosti použite nasledovnú dynamickú značku: DUE_DATE

Súvisiace články

Sledujte aplikáciu Zooza

Vyskúšajte Zooza ešte dnes

Vaši klienti vás budú milovať.

Potrebujete pomoc?