Generovanie faktúr

Ako funguje generovanie faktúr?

Faktúry sa generujú len ak si to želáte. Teda ak dáte pokyn na vygenerovanie faktúry či už jednotlivo na úrovni registrácie alebo hromadne v globálnych nastaveniach.

K vygenerovaniu dochádza vždy, keď na registrácii alebo objednávke nastane zmena stavu platby na Uhradené. To znamená, že k jednej registrácii môže vzniknúť aj viac faktúr. Ak napríklad zákazník uhradí dlžnú sumu 50€ a týmto vyrovná svoj dlh, vygeneruje sa faktúra. Ak v priebehu kurzu dôjde k situácii, že zákazník sa presunie do skupiny v hodnote 70€ a následne doplatí zostávajúcich 20€, vygeneruje sa ďalšia faktúra.

Všetky faktúry sú vystavené vždy na celú dlžnú sumu, to znamená, že v príklade uvedenom vyššie, bude vystavená prvá faktúra v hodnote 50€ a druhá faktúra v hodnote 70€.

Viac o fakturácii nájdete v návode.

Ako sa zobrazujú faktúry?

Faktúry sa zobrazujú na detaile registrácie

a zároveň sa zobrazujú zákazníkovi v jeho profile v záložke Platby.

Ako to nastaviť?

V aplikácii v časti Nastavenia kliknite na časť Fakturačné profily.
Následne kliknite na možnosť Povoliť generovanie faktúr.

V tejto časti si môžete nastaviť aj poradové číslo faktúry, od ktorého chcete, aby sa začalo číslovanie. Toto nastavenie môže byť dôležité z pohľadu vedenia účtovníctva.

V tejto sekcii je možné nastaviť aj Predvolený fakturačný profil. Teda profil, ktorý chcete použivať ako hlavný. Automaticky sa bude predefinovávať pri každom kurze, ak neurčíte inak.

Ako nastaviť iný fakturačný profil na kurze?

V hlavných nastaveniach si viete vytvoriť viac fakturačných profilov. Rôzne fakturačné profily využijete, ak chcete niektoré kurzy fakturovať na iné fakturačné údaje.

Toto nastavenie treba zrealizovať na úrovni kurzu.

  • V časti Kurzy kliknite na názov kurzu, kde chcete spraviť nastavenie a následne na časť Cena a platba
  • V časti Fakturácia vyberte zo zoznamu požadovaný fakturačný profil

Poznámka: Ak sa tieto nastavenia líšia od tých aktuálnych, aplikácia Vás upozorní hláškou o tejto zmene. Ak ste si tým istým, nechajte pole Použiť nové platobné pokyny zaškrtnuté.
Toto nastavenie je dôležité v prípade, ak v časti Inštrukcie k úhrade máte vpisaný iný IBAN. Ak by ste to neprepísali, do faktúr sa bude doťahovať pôvodne vpísaný IBAN.

Súvisiace články

Sledujte aplikáciu Zooza

Vyskúšajte Zooza ešte dnes

Vaši klienti vás budú milovať.

Potrebujete pomoc?