Kopírovanie kurzov a skupín

Vieme, že veľakrát sa vám kurzy a skupiny v rámci nich opakujú. Na to, aby ste ich nemuseli vždy nanovo nastavovať je tu pre vás pripravená funkcionalita kopírovania.

Kopírovanie kurzov a skupín slúži hlavne na uľahčenie procesu kedy prechádzate s klientmi na nové obdobie.

Kopírovanie môžete použiť na úrovni kurzu a skupiny. Pri kopírovaní máte vždy možnosť zmeniť základné nastavenia a skopírovať aj termíny či registrácie. Túto funkcionalitu viete použiť na akomkoľvek type kurzu alebo skupiny.

Kopírovanie kurzu

Pre kopírovanie kurzu postupujte nasledovne:

  • v prehľade kurzov kliknite pri konkrétnom kurze, ktorý si želáte skopírovať na tlačidlo “Kopírovať”

    alebo po otvorení kurzu kliknite na “Kopírovať kurz”
  • Následne si upravte názov a vyberajte voľby podľa Vašej potreby.

Kopírovanie skupiny

Pre kopírovanie skupiny postupujte nasledovne:

  • vo vybranej skupine kliknite na tlačidlo “Kopírovať”
  • Následne editujte a vyberajte voľby podľa Vašej potreby. Upravte si názov na iný ak kopírujete skupinu kvôli vytvoreniu novej – inej. Alebo si nechajte pôvodný názov (iba odstráňte text “Kópia“) a skopírujte rovnakú skupinu do ďalšieho fakturačného obdobia
  • Počas kopírovania môžete a nemusíte zmeniť Lokalitu, Lektora, Kapacitu skupiny, Zobrazenie v online registrácií či Kopírovanie nastavení platobných šablón.
  • Ďalej sa môžete rozhodnúť či chcete kopírovať aj termíny. Viete ich jednoducho posunúť na nový prvý termín, nastaviť si zmenu v čase alebo ponechať rovnaký čas a nové termíny sa jednoducho na pár klikov vytvoria. Môžete si aj zobraziť náhľad nových termínov a uistiť sa či je všetko v poriadku.
  • Takisto sa môžete pri kopírovaní rozhodnúť, či si želáte spolu so skupinou skopírovať aj registrácie. To sa zvykne robiť pri kopírovaní skupiny, ktorá vo viac-menej nezmenenom zložení chce pokračovať aj v nasledujúcom fakturačnom období. Ak sa niekto rozhodne nepokračovať, jednoducho mu individuálne registráciu vymažete. Hlavne, že už máte väčšinu klientov skopírovaných 😉

Poznámka: V prípade, že budete kopírovať spolu so skupinou aj registrácie, je potrebné si uvedomiť, že sa jedná o kopírovanie nie prenos. To znamená, že registráciam sa neprenesú kredity, náhradné hodiny ani platby. Registráciám sa vytvorí nové číslo registrácie s úplne čistými údajmi o kreditoch a platbách. V prípade, že potrebujete klienta presunúť do inej skupiny a chcete zachovať údaje o platbách či kreditoch, je potrebné použiť funkcionalitu Presunúť klienta, ktorú nájdete v detaile registrácie.

Súvisiace články

Sledujte aplikáciu Zooza

Vyskúšajte Zooza ešte dnes

Vaši klienti vás budú milovať.

Potrebujete pomoc?