Ako fungujú kurzy, skupiny a termíny?

V skutočnom živote sa Vaši klienti prihlásia do kurzu a následne, keď kurz začne ho navštevujú v rámci dohodnutého rozvrhu. V momente, kedy máte v rámci jedného kurzu viac zákazníkov ako zvládnete, začnete ich prirodzene deliť do skupín.

V aplikácii to funguje veľmi podobne. Ako prvé potrebujete vytvoriť kurz. Následne do kurzu pridáte skupiny, do ktorých sa Vaši klienti môžu prihlasovať. Pri vytváraní skupín zároveň tvoríte termíny – rozvrh, do ktorých následne budete zaznamenávať dochádzku.

Na celý proces vytvorenia ponuky je v aplikácii dostupný systém, ktorý vám pomôže krok za krokom s jednotlivými nastaveniami. Viac informácii nájdete v dokumentácii.

Aké typy kurzov je možné vytvárať?

Priebehové

Priebehový kurz je taký, ktorý má viac ako jeden termín a klienti sa prihlasujú (registrujú) na všetky termíny naraz. Typickým príkladom môže byť kurz keramiky alebo jazykový kurz.

Jednorazové

Typicky ide o prednášky, konzultácie alebo iné stretnutia, ktoré majú jeden konkrétny termín.

Otvorené

Sú to termíny, kde si klient môže vybrať len jeden alebo aj všetky termíny podľa svojho času a uváženia. Následne platí len za termíny, ktorých sa zúčastní. Ide o akýsi druh permanentky. Proces vytvorenia Otvorených kurzov nájdete v manuáli.

Typy skupín

V závislosti od typu kurzu sa vytváranie skupín líši len v jednom detaile: Pre priebehové a otvorené kurzy je možné zadať viac termínov, zatiaľ čo pre jednorazové kurzy je možné zadať iba jeden termín.

Počet termínov v priebehových a otvorených kurzoch nie je obmedzený. Môžete teda vytvoriť dva, ale aj dvesto.

Rozvrhy a termíny

Každá skupina obsahuje minimálne jeden termín. Ak je termínov viac, môžeme ich volať aj rozvrhy. Termíny automaticky určujú časový rozsah kurzu, kedy začína a kedy končí.

Fakturačné obdobia

Ide o veľmi praktickú pomôcku pre firmy, ktoré svoje kurzy organizujú do semestrov. Ak máte napríklad päť skupín v zimnom semestri a sedem v jarnom, vďaka fakturačným obdobiam ich môžete od seba odlíšiť. Napríklad pre prípad, ak by ste chceli ponúkať prenášanie náhradných hodín medzi semestrami.

Fakturačné obdobia môžete používať podľa vlastného uváženia. Či už na jednotlivé obdobia v ktorých vytvárate kurzy. alebo na celý školský rok. Nie je potrebné ich používať, je to však skvelá pomôcka.

Škola základ života

Ako príklad uveďme základnú školu. V nej sa vyučujú rôzne predmety (kurzy). Predmety sú vyučované v triedach (skupiny) a to, kedy žiaci chodia do školy určuje rozvrh (termíny). Školský rok je rozdelený do dvoch častí, oddelených vysvedčeniami (fakturačné obdobia).

Súvisiace články

Sledujte aplikáciu Zooza

Vyskúšajte Zooza ešte dnes

Vaši klienti vás budú milovať.

Potrebujete pomoc?