Ako pridať N termínovú platobnú šablónu na registrácii?