Nahrádné hodiny medzi pobočkami/organizáciami

Nahrádzanie hodín medzi pobočkami je komplexná funkcionalita. Ako to funguje nájdete popísané v návode.

Celý proces nastavenia pozostáva z troch častí:

 1. Prepojenie spoločností
 2. Nastavení povolenia čerpania náhradných hodín
 3. Nastavenia podmienok čerpania náhradných hodín

Prepojenie spoločností

Na to, aby si klienti mohli nahrádzať hodiny aj na iných pobočkách, je potrebné najprv jednotlivé pobočky prepojiť priamo v administrícii aplikácie.

 • kliknite na záložku Nastavenia a následne na možnosť Náhradné hodiny
 • kliknite na tlačidlo Spárovať firmu
 • zadajte e-mail pobočky, ktorú chcete prepojiť – e-mail pobočky musí byť totožný z tým, pod ktorým bola pobočka registrovaná v aplikácii. Následne kliknite na tlačidlo Odoslať pozvánku
  Na tento e-mail bude zaslaná notifikácia so žiadosťou o prepojenie. Akonáhle pobočka túto žiadosť schváli, budú prepojené.

Prehľad zaslaných žiadostí, ich stav a možnosť zrušiť žiadosť nájdete v záložke Náhradné hodiny. V prípade schválenej žiadosti budete mať možnosť Odvolať párovanie, ktoré spôsobí zrušenie funkcionality.

Nastavenie náhradných hodín

Po prepojení pobočiek budete mať možnosť na úrovni kurzu povoliť čerpanie náhradných hodín aj v nich. Toto nastavenie vykonávate rovnako ako aj pri štandardnom nastavovaní.

 • v časti Náhradné hodiny zaškrtnite pole Povoliť nahrádzanie hodín z iných spoločností a vyberte jednotlivé nastavenia. Následne kliknite na tlačidlo Uložiť.

Nahrádzanie z pohľadu klienta

V profile bude klient vidieť kombinované zobrazenie všetkých náhradných hodín bez ohľadu na pobočku. Nárok na náhradne hodiny vidí klient po prihlásení sa do svojho profilu v záložke Nevyčerpané náhradné hodiny.

Pre výber náhradnej hodiny musí klient kliknúť na kurz a následne na tlačidlo Vybrať náhradnú hodinu pri odhlásenom termíne. Ponuka náhradných hodín bude zobrazená na základe nastavení kurzu v administrácii.

Vybrané náhradné hodiny sa klientovi zobrazia na konci kurzu, kde je aj upozornený, že termín je prevádzkovaný inou pobočkou.

Klientovi budú chodiť štandardné notifikačné e-maily o nadchádzajúcom termíne hodiny, bez ohľadu na to v akej pobočke si hodinu vyberie. Samozrejme, e-mail bude obsahovať údaje a lokalitu podľa pobočky, kde si hodiny vybral.

Dochádzka z pohľadu administrátora –  domovská pobočka

Pohľad v prípade náhradných hodín, ktoré si klient vyberie inde ako vo svojej domovskej pobočke, je rozlišný ako ten, ktorý administrátor vidí, ak je hodina nahrádzaná v domovskej pobočke.

V tomto prípade vidíte, že kde si klient hodinu vybral, ale nevidíte lokalitu, čas a ani iné údaje. No zároveň máte možnosť náhradnú hodinu zrušiť a zadať inú vo svojej pobočke.

Obmedzenie výberu náhradných hodín len vo svojej pobočke je v aplikácii nastavené z dôvodu ochrany osobných údajov klienta. Toto obmedzenie zabraňuje zasielaniu údajov tretej strane bez jeho súhlasu.

Dochádzka z pohľadu administrátora – iná pobočka

Po vytvorení náhradnej hodiny v inej pobočke sa údaje klienta zobrazia v dochádzke v rámci daného termínu. Administrátor má prístupné nasledovné možnosti:

 • zadavánie dochádzky – prišiel/neprišiel
 • zrušenie náhradnej hodiny – spôsobí, že sa údaje klienta vymažú z dochádzky a nebude ich mať viac v evidencii

Report dochádzky

V záložke Kalendár máte k dispoícii report, ktorý bude obsahovať údaje o tom koľko náhradných hodín si vaši klienti vyčerpali na kurzoch z vašej pobočky a koľko na kurzoch z iných pobočiek. Súčasťou reportu je aj cena, ktorá bude zodpovedať cena za danú náhradnú hodinu. Toto slúži ako podklad pre prípadne dojednanie sa s inými pobočkami ohľadne náhrad. Toto dojednanie, ale prebieha už mimo aplikáciu a je založené na vašej vzájomnej dohode.

 • v časti kalendár, na konci filtra kliknite na tlačidlo Náhradné hodiny

Súvisiace články

Sledujte aplikáciu Zooza

Vyskúšajte Zooza ešte dnes

Vaši klienti vás budú milovať.

Potrebujete pomoc?