Ako funguje čerpanie náhradných hodín medzi spoločnosťami

Štandardne si môže klient vyberať náhradné hodiny len v rámci spoločnosti, v ktorej navštevuje kurz a má v nej platnú registráciu.

Avšak, v prípade spoločností, ktoré majú viacero pobočiek, je možné nastaviť nahrádzanie hodín aj medzi nimi. To znamená, že klient bude mať možnosť svoju náhradnú hodinu vyčerpať aj v inej pobočke spoločnosti ako navštevuje riadny kurz (domovskej pobočky).

Toto nastavenie je určené hlavne pre frančízové typy spoločností. Prípadne pre spoločnosti, ktoré majú medzi sebou dohodnutý tento typ spolupráce.

Celý proces nastavenia pozostáva z troch častí:

  1. Prepojenie spoločností
  2. Nastavení povolenia čerpania náhradných hodín
  3. Nastavenia podmienok čerpania náhradných hodín

Celý popis ako si to nastaviť nájdete v dokumentácii.

V praxi to vyzerá tak, že klientovi sa v rámci profilu rozšíri ponuka termínov, v rámci ktorých si môže uplatniť náhradné hodiny. Samozrejme tento výber je ovplyvnený podmienkami nastavenými priamo na kurze.

O tom, že si klient vyberá termín z inej pobočky ako je jeho domovská – kde ma vytvorenú registráciu je informovaný textovým upozornením pri danom termíne. O tejto skutočnosti ste aj vy v administrácii upozornení. Či už v domácej pobočke alebo v tej, v ktorej je vybratý náhradný termín.

Samozrejmosťou je ochrana údajov klienta. A to v tom zmysle, že domovská pobočka vidí, že si klient vybral hodiny na inej pobočke, ale nevidí lokalitu, čas a ani iné údaje. No zároveň máte možnosť náhradnú hodinu zrušiť a zadať inú vo svojej pobočke.

Na inej pobočke ako domovskej vidíte klienta s jeho základnými údajmi (meno, prievisko, e-mail), odkiaľ k vám prišiel a možnosť mu zaevidovať reálnu dochádzku na termíne. Iné možnosti ako zrušenie, zadanie úhrady, znena údajov alebo podobne, nie sú dovolené.

Súvisiace články

Sledujte aplikáciu Zooza

Vyskúšajte Zooza ešte dnes

Vaši klienti vás budú milovať.

Potrebujete pomoc?