Ako fungujú otvorené registrácie?

Pri vytváraní kurzu máte možnosť zadať, pre aký typ registrácie je určený – Registrácia na jeden termín, Registrácia na celé obdobie trvania kurzu alebo Otvorená registrácia.

Ako a kedy používať otvorené registrácie?

Otvorené hodiny sú určené pre také kurzy, ktoré síce trvajú dlhšie obdobie, ale chcete dať klientom možnosť si vybrať a zaplatiť len za termín, ktorého sa zúčastnia.
To znamená, že klient sa zaregistruje do kurzu ako takého, no na každý termín, ktorého sa chce zúčastniť sa prihlasuje individuálne v rámci svojho profilu, v dochádzke.
Dalo by sa povedať, že tento typ registrácie je akási permanentka, ale bez vopred zakúpeného kreditu.

Tento typ registrácie je vhodný hlavne pre cvičenia, ktoré nie sú vedené ako pravidelné tréningy, ale ako voľnočasové cvičenia.

Napríklad vediete kurz pilatesu, ktorý trvá od septembra do decembra, ale je na klientovi, na ktorom termíne sa zúčastní v rámci tohto obdobia. Následne, po prihlásení sa na termín, je klientovi vytvorená povinnosť na úhradu podľa Vášho zadania.

Ako vytvoriť otvorený kurz nájdete v dokumentácii.

Súvisiace články

Sledujte aplikáciu Zooza

Vyskúšajte Zooza ešte dnes

Vaši klienti vás budú milovať.

Potrebujete pomoc?