Ako používať permanentky?

Typy permanentiek

V aplikácii sa stretnete s dvoma typmi permanentiek. Každá z nich má svoje špecifiká a rôzne možnosti použitia. Vyberte si, ktorá sa vám viac hodí.

Kreditné permanentky

Ako fungujú kreditné permanentky?

Kreditná permanentka funguje ako predplatený kredit, ktorý môže zákazník využívať pri prihlasovaní sa na termíny. Je viazaná na konkrétnu registráciu a jej kúpou sa na túto registráciu pridá úhrada vo výške zakúpenej permanentky. Postupne ako sa zákazník prihlasuje na jednotlivé termíny sa z tejto úhrady – kreditu odpočítava jednotková cena za termíny.
Môžete si vytvoriť permanentku s rôznou výškou kreditu, ktorým budú klienti platiť jednotlivé vstupy. Môžete jej nastaviť platnosť napríklad na 1, 3 či 6 mesiacov. Využiť ju môžete na typ kurzu – otvorená registrácia, ale aj na priebehový kurz, ak sa Vám žiada takáto možnosť. Pri kúpe permanentky môžete poskytutnúť Vášmu klientovi zľavu (záleží od nastavení), napríklad ak bude na otvorené hodiny chodiť pravidelne. Následne na kurze nastavujete cenu za hodinu, kde práve kúpou permanentky môže klienta vyjsť lacnejšie.

Vám to poskytuje istotu, že na otvorené hodiny budú chodiť klienti pravidelne a v určitom množstve, ktoré viete lepšie predvídať a hlavne – peniaze máte uhradené vopred.

Ako vytvoriť kreditnú permanentku?

Permanentku si vytvoríte ako PRODUKT na predaj. Tento produkt si môže Váš zákazník kúpiť na Vašej webovej stránke v registračnom/objednávkovom formulári. Alebo si ho môže zákazník vybrať a zakúpiť vo svojom profile. Po registrácií na vybraný kurz, v ktorom ste nastavili takúto možnosť, sa v mu v profile ponúkne možnosť zakúpenia permanentky. Takisto má zákazník možnosť zakúpiť si permanentku na recepcii, recepčný/á má možnosť priradiť požadovaný produkt ku konkrétnej registrácií.

Postup ako vytvoriť kreditnú permanentku.

Kde môžete kreditnú permanentku použiť?

Permanentky je možné používať v kombinácii so všetkými typmi kurzov – otvorené, priebehové (na obdobie) a jednorázové. Na otvorených kurzoch si v nich vedia jednotlivo po termínoch používať vždy časť svojho predplateného kreditu a na priebehových/jednorázových kurzoch môžu kredit použiť ako darčekovú kartu.
Permanentku si klient zakupuje na kurz ako taký, ale použiť ho vie vo viacerých skupinách v rámci vybraného kurzu. Na to, aby klient vedel použiť permanentku vo viacerých skupinách, je potrebné mať dané skupiny prepojené. Ako na to nájdete v manuály Ako funguje prepojenie skupín.

Vstupové permanentky

Ako fungujú vstupové permanentky?

Vstupová permanentka je permanentka, ktorá má určitý počet vstupov a klientovi sa prihlasovaním na jednotlivé termíny vstupy postupne odrátavajú. Je viazaná na klienta a garantuje mu zakúpený počet vstupov, ktoré je možné využiť na ktorúkoľvek registráciu. Pod pojmom vstup sa rozumie jeden termín kurzu. Cenu permanentky určujete ľubovoľnú bez ohľadu na cenu jedného termínu.

Ako vytvoriť vstupovú permanentku?

Postup vytvorenia vstupovej permanentky je rovnaký ako pri kreditnej, až na to, že vyberiete iný typ položky na predaj. Viac informácií nájdete v postupe.

Postup ako vytvoriť vstupovú permanentku.

Kde môžete vstupovú permanentku použiť?

Permanentky je možné používať v kombinácii len s otvoreným typom kurzu. Je to kvôli tomu, že v nich vedia klienti vyberať po jednom termíne, teda vstupe. Taktiež je možné permanentku použiť v prepojených skupinách ako je to v prípade kreditnej permanentky – viď. postup vyššie.

Prečítaje si tiež ako vidí klient vstupy vo svojom profile.

Ktorý typ permanentky potrebujem?

Príklad 1: Máte termíny, ktorých cena je 5€ a 8€. Zákazník si zakúpi kreditnú permanentku v hodnote 20€. Potenciálne teda môže navštíviť štyri termíny v hodote piatich eur, alebo dva termíny v hodnote ôsmych eur, alebo akúkoľvek kombináciu týchto termínov. V prípade ak sa prihlási napríklad na tretí termín v hodnote ôsmych eur, jeho registrácia sa preklopí do stavu neuhradil, s dlhom 4€

Príklad 2: Máte termíny, ktorých cena je 5€ a 8€. Zákazník si zakúpi vstupovú permanentku v počte vstupov 4. Môže teda navštíviť ľubovoľnú kombináciu štyroch termínov, bez ohľadu na ich cenu. Takže ak by navštívil dva päť eurové a dva osem eurové termíny, na jeho registrácii bude mať dokopy úhrady vo výške 26€.

Súvisiace články

Sledujte aplikáciu Zooza

Vyskúšajte Zooza ešte dnes

Vaši klienti vás budú milovať.

Potrebujete pomoc?