Vytvorenie ponuky pre letné tábory

Ak vytvárate ponuku na letné tábory na týždňové turnusy, ponuku si vytvoríte nasledovne:

 • Vytvorte si nový kurz, v časti Kurzy kliknutím na tlačidlo Nový kurz a vyberte možnosť Stretnutia
 • Zvoľte typ Detské kurzy – registrácia na celé obdobie trvania kurzu, keďže si v tomto prípade želáte vytvoriť tábor, kde sa klienti prihlásia na celý týždeň
 • Kliknite na Pokračovať
 • Následne vyplňte všetky požadované polia a kliknite na tlačidlo Pokračovať. Názov zvoľte napríklad Letný tábor, Letný tanečný tábor, Denný letný tábor, alebo ako Vám vyhovuje. Tento názov je viditeľný pre Vašich klientov.
 • Následne vytvorte skupinu/y podľa vaších želaní kliknutím na tlačidlo Pridať a vyplňte požadované údaje pre skupinu. Skupín si môžete vytvoriť viac naraz. Znova kliknite na tlačidlo Pokračovať, aby ste sa dostali na ďalší krok.
 • Skupinu naplňte termínmi podľa Vašich prianí, ak ich viete určiť hneď. Skupiny treba naplniť termínmi jednotlivo. Ak si neželáte vytvoriť termíny, skupina sa vytvorí ako zber záujmu a termíny môžete pridať až následne.

Ďalej si v nastaveniach kurzu môžete zmeniť/upraviť všetky dôležité polia. Každú podstránku si otvoríte kliknutím na “upraviť” v danej podstránke.

 1. Vyplňte si cenu a spôsob platby.
 2. Ak ponúkate klientom možnosť platenia na splátky, či ponúkate zľavu v prípade súrodencov, aktivujte si v časti “cena a platby” platobné šablóny. Ak potrebnú platobnú šablónu nemáte vytvorenú, vytvorte si ju v časti “nastavenia” v ľavom menu dole, v časti ” platobné šablóny” a aktivujte si ju pre daný kurz.
 3. Nastavte si zobrazenie v online registrácií na Vašej stránke. Rozhodnite sa ako sa budú schvaľovať neskoré registrácie – manuálne alebo automaticky s alikvotne vypočítanou cenou
 4. Spravte si nastavenia náhradných hodín, aj keď je pravdepodobné, že pre denný tábor nechcete mať povolené náhradné hodiny.
 5. Nastavenia kurzu – popíšte tábor, prípadne vložte URL linku na preklik na vašu stránku, kde je o konkrétnom tábore viac informácií
 6. V časti nastavenia kurzu si označte možnosť “pre deti” registračné polia sa automaticky premenujú z “meno” na “meno rodiča”. Pole “meno dieťaťa” si nastavíte v extra poliach.

6. Pridajte si značky pre ľahšie vyhľadávanie a zvoľte si farbu pre tento kurz – tábor. Bude krajší keď bude farebnejší 🙂

7. Nastavte si extra registračné polia pre zber informácií o dieťati, alergiách, či iných informáciách, ktoré pri registrácií klienta potrebujete zbierať. Označte dané pole a vpíšte vlastný názov. Ten sa bude zobrazovať klientovi pri online registrácií. Nižšie sú aj extra polia bez názvu, tie môžete využiť na premenovanie podľa Vašich požiadaviek – alergie dieťaťa, skúsenosti dieťaťa s tancom či iné.

Následne si pre tento kurz vytvorte konkrétne skupiny, teda v prípade táborov to budú Vaše týždňové turnusy

Ak ste tak nespravili v prvotnom nastavovaní kurzu, stále máte túto možnosť v rámci nastavení kurzu. Kliknite na pole “Nová skupina”, ktoré sa nachádza buď hore vpravo, alebo dole pod nastaveniami pre kurz a začnite vytvárať konkrétnu skupinu detí, ktorá bude chodiť konkrétny týždeň – turnus.

 1. Vyplňte si názov skupiny – ak sa jednotlivým turnusom menia témy. Napríklad jeden týždeň bude tábor zameraný na tému Vesmír nazvite tak konkrétnu skupinu / turnus. Ak máte všetky turnusy úplne rovnaké, môžete názov skupiny aj nevyplniť. Skupina si bude ťahať informácie z názvu kurzu a od ostatných sa odlíši inými termínmi, či miestom.
 2. Zvoľte si fakturačné obdobie. Ak nemáte vytvorené fakturačné obdobie, vytvorte si ho v časti “nastavenia” v ľavom menu dole, v časti “fakturačné obdobia”
 3. Zvoľte si miesto, kde sa bude táborový turnus konať. Ak nemáte vytvorené potrebné miesto, vytvorte si ho v časti “nastavenia” v ľavom menu dole, v časti “miesta”
 4. Zvoľte si lektora pre konkrétny turnus. Ak nemáte vytvoreného potrebného lektora, vytvorte si ho v časti “nastavenia” v ľavom menu dole, v časti “prístupy”
 5. Ak chcete, zvoľte si sadzbu pre lektora, pre jednoduchšie vypočítanie odmeny pre lektora. Ak nemáte vytvorenú potrebnú sadzbu, vytvorte si ju v časti “nastavenia” v ľavom menu dole, v časti “lektorské sadzby”
 6. Určite si kapacitu pre daný turnus
 7. Cenu kurzu a prípadne registračného poplatku si nemusíte vpisovať, ak už máte tieto údaje vyplnené v nastavení kurzu. Ak je cena pre tento vytváraný turnus iná, tak si ju vpíšte a bude sa zobrazovať práve táto cena.
 8. Ak ponúkate klientom možnosť platenia na splátky, či ponúkate zľavu v prípade súrodencov, aktivujte si platobné šablóny. Ak potrebnú platobnú šablónu nemáte vytvorenú, vytvorte si ju v časti “nastavenia” v ľavom menu dole, v časti ” platobné šablóny” a aktivujte si ju pre daný kurz.
 9. Kliknite na “vytvoriť”

Pre konkrétnu skupinu / turnus si pridajte konkrétne termíny.

V prípade denného tábora to bude 5 termínov (po-pia) v dĺžke jedného dňa (napríklad 8 hodín od 8 do 16)

 1. Kliknite na Pridať termíny
 2. Zvoľte si dátum – dátum prvého termínu pre konkrétny turnus
 3. Zvoľte si čas – čas začiatku každého termínu, dňa. Na kedy majú detičky prísť do tábora
 4. Zvoľte si dĺžku termínu v minútach – čas pobytu detí v tábore. Napríklad 480 minút ak ide o 8 hodín. Čas konca denného táboru sa vypočíta.
 5. Zvoľte si počet opakovaní 5, ak vytvárate týždňové turnusy na dni pondelok až piatok
 6. Termíny sa Vám automaticky zobrazia a keď ste s nimi spokojní, tak kliknite na “OK” a následne na “Vytvoriť termíny”

Po vytvorení termínov si môžete v konkrétnej skupine ešte upraviť ďalšie nastavenia

Napríklad si pridať druhého lektora. Vložiť dokumenty, odkazy či videá, ktoré si klient môže jednoducho pozrieť v svojom profile.  Pridať si značky pre jednoduchšie vyhľadávanie či poznámky k skupine.

Ako si jednoducho vytvoriť ďalší turnus?

Novú skupinu, vo vašom prípade ďalší turnus Vašeho tábora si nemusíte pracne vytvárať na novo. Kliknite na tlačidlo “Kopírovať” a skupinu si jednoducho skopírujte.

Iné termíny, miesto či lektora si následne viete upraviť. Systém vás ešte pred dokončením kopírovania prevedie cez jednotlivé kroky.

Súvisiace články

Sledujte aplikáciu Zooza

Vyskúšajte Zooza ešte dnes

Vaši klienti vás budú milovať.

Potrebujete pomoc?