Vytvorenie ponuky pre letné tábory

Ak vytvárate ponuku na letné tábory na týždňové turnusy, ponuku si vytvoríte nasledovne:

 • Vytvorte si nový kurz, v časti Kurzy kliknutím na tlačidlo Nový kurz a vyberte možnosť Stretnutia
 • Zvoľte typ Detské kurzy – registrácia na celé obdobie trvania kurzu, keďže si v tomto prípade želáte vytvoriť tábor, kde sa klienti prihlásia na celý týždeň
 • Kliknite na Pokračovať
 • Následne vyplňte všetky požadované polia a kliknite na tlačidlo Pokračovať. Názov zvoľte napríklad Letný tábor, Letný tanečný tábor, Denný letný tábor, alebo ako Vám vyhovuje. Tento názov je viditeľný pre Vašich klientov.
 • Následne vytvorte skupinu/y podľa vaších želaní kliknutím na tlačidlo Pridať a vyplňte požadované údaje pre skupinu. Skupín si môžete vytvoriť viac naraz. Znova kliknite na tlačidlo Pokračovať, aby ste sa dostali na ďalší krok.
 • Skupinu naplňte termínmi podľa Vašich prianí, ak ich viete určiť hneď. Skupiny treba naplniť termínmi jednotlivo. Ak si neželáte vytvoriť termíny, skupina sa vytvorí ako zber záujmu a termíny môžete pridať až následne.

Ďalej si v nastaveniach kurzu môžete zmeniť/upraviť všetky dôležité polia. Každú podstránku si otvoríte kliknutím na “upraviť” v danej podstránke.

 1. Vyplňte si cenu a spôsob platby.
 2. Ak ponúkate klientom možnosť platenia na splátky, či ponúkate zľavu v prípade súrodencov, aktivujte si v časti “cena a platby” platobné šablóny. Ak potrebnú platobnú šablónu nemáte vytvorenú, vytvorte si ju v časti “nastavenia” v ľavom menu dole, v časti ” platobné šablóny” a aktivujte si ju pre daný kurz.
 3. Nastavte si zobrazenie v online registrácií na Vašej stránke. Rozhodnite sa ako sa budú schvaľovať neskoré registrácie – manuálne alebo automaticky s alikvotne vypočítanou cenou
 4. Spravte si nastavenia náhradných hodín, aj keď je pravdepodobné, že pre denný tábor nechcete mať povolené náhradné hodiny.
 5. Nastavenia kurzu – popíšte tábor, prípadne vložte URL linku na preklik na vašu stránku, kde je o konkrétnom tábore viac informácií
 6. V časti nastavenia kurzu si označte možnosť “pre deti” registračné polia sa automaticky premenujú z “meno” na “meno rodiča”. Pole “meno dieťaťa” si nastavíte v extra poliach.

6. Pridajte si značky pre ľahšie vyhľadávanie a zvoľte si farbu pre tento kurz – tábor. Bude krajší keď bude farebnejší 🙂

7. Nastavte si extra registračné polia pre zber informácií o dieťati, alergiách, či iných informáciách, ktoré pri registrácií klienta potrebujete zbierať. Označte dané pole a vpíšte vlastný názov. Ten sa bude zobrazovať klientovi pri online registrácií. Nižšie sú aj extra polia bez názvu, tie môžete využiť na premenovanie podľa Vašich požiadaviek – alergie dieťaťa, skúsenosti dieťaťa s tancom či iné.

Následne si pre tento kurz vytvorte konkrétne skupiny, teda v prípade táborov to budú Vaše týždňové turnusy

Ak ste tak nespravili v prvotnom nastavovaní kurzu, stále máte túto možnosť v rámci nastavení kurzu. Kliknite na pole “Nová skupina”, ktoré sa nachádza buď hore vpravo, alebo dole pod nastaveniami pre kurz a začnite vytvárať konkrétnu skupinu detí, ktorá bude chodiť konkrétny týždeň – turnus.

 1. Vyplňte si názov skupiny – ak sa jednotlivým turnusom menia témy. Napríklad jeden týždeň bude tábor zameraný na tému Vesmír nazvite tak konkrétnu skupinu / turnus. Ak máte všetky turnusy úplne rovnaké, môžete názov skupiny aj nevyplniť. Skupina si bude ťahať informácie z názvu kurzu a od ostatných sa odlíši inými termínmi, či miestom.
 2. Zvoľte si fakturačné obdobie. Ak nemáte vytvorené fakturačné obdobie, vytvorte si ho v časti “nastavenia” v ľavom menu dole, v časti “fakturačné obdobia”
 3. Zvoľte si miesto, kde sa bude táborový turnus konať. Ak nemáte vytvorené potrebné miesto, vytvorte si ho v časti “nastavenia” v ľavom menu dole, v časti “miesta”
 4. Zvoľte si lektora pre konkrétny turnus. Ak nemáte vytvoreného potrebného lektora, vytvorte si ho v časti “nastavenia” v ľavom menu dole, v časti “prístupy”
 5. Ak chcete, zvoľte si sadzbu pre lektora, pre jednoduchšie vypočítanie odmeny pre lektora. Ak nemáte vytvorenú potrebnú sadzbu, vytvorte si ju v časti “nastavenia” v ľavom menu dole, v časti “lektorské sadzby”
 6. Určite si kapacitu pre daný turnus
 7. Cenu kurzu a prípadne registračného poplatku si nemusíte vpisovať, ak už máte tieto údaje vyplnené v nastavení kurzu. Ak je cena pre tento vytváraný turnus iná, tak si ju vpíšte a bude sa zobrazovať práve táto cena.
 8. Ak ponúkate klientom možnosť platenia na splátky, či ponúkate zľavu v prípade súrodencov, aktivujte si platobné šablóny. Ak potrebnú platobnú šablónu nemáte vytvorenú, vytvorte si ju v časti “nastavenia” v ľavom menu dole, v časti ” platobné šablóny” a aktivujte si ju pre daný kurz.
 9. Kliknite na “vytvoriť”

Pre konkrétnu skupinu / turnus si pridajte konkrétne termíny.

V prípade denného tábora to bude 5 termínov (po-pia) v dĺžke jedného dňa (napríklad 8 hodín od 8 do 16)

 1. Kliknite na Pridať termíny
 2. Zvoľte si dátum – dátum prvého termínu pre konkrétny turnus
 3. Zvoľte si čas – čas začiatku každého termínu, dňa. Na kedy majú detičky prísť do tábora
 4. Zvoľte si dĺžku termínu v minútach – čas pobytu detí v tábore. Napríklad 480 minút ak ide o 8 hodín. Čas konca denného táboru sa vypočíta.
 5. Zvoľte si počet opakovaní 5, ak vytvárate týždňové turnusy na dni pondelok až piatok
 6. Termíny sa Vám automaticky zobrazia a keď ste s nimi spokojní, tak kliknite na “OK” a následne na “Vytvoriť termíny”

Po vytvorení termínov si môžete v konkrétnej skupine ešte upraviť ďalšie nastavenia

Napríklad si pridať druhého lektora. Vložiť dokumenty, odkazy či videá, ktoré si klient môže jednoducho pozrieť v svojom profile.  Pridať si značky pre jednoduchšie vyhľadávanie či poznámky k skupine.

Ako si jednoducho vytvoriť ďalší turnus?

Novú skupinu, vo vašom prípade ďalší turnus Vašeho tábora si nemusíte pracne vytvárať na novo. Kliknite na tlačidlo “Kopírovať” a skupinu si jednoducho skopírujte.

Iné termíny, miesto či lektora si následne viete upraviť. Systém vás ešte pred dokončením kopírovania prevedie cez jednotlivé kroky.