Ako pracovať s fakturačnými obdobiami?

Fakturačné obdobia slúžia pre lepšiu orientáciu a prehľad, v ktorom období boli kurzy konané a teda aj fakturované klientovi. Z pohľadu účtovníctva môže ísť o zásadové nastavenie. Nakoľko podľa tohto zaradenia budete môcť jednotlivé faktúry aj evidovať. Táto evidencia fakturácie slúži hlavne pre Vašu lepšiu kategorizáciu skupín v čase, ale taktiež umožňuje náhradky v rámci kurzov a prenášanie náhradných hodín medzi obdobiami. Vďaka tomuto nastaveniu sa Vám bude pracovať s aplikáciou prehľadnejšie a ľahšie.

Ako a kedy používať fakturačné obdobia?

Nastavenie fakturačných období si nastavujete podľa Vašich potrieb. Pre praktické použitie rôznych druhov fakturačných období Vám nižšie uvedieme pár príkladov.

Cvičenie pre deti

Som organizátor cvičení pre deti a ponúkam kurzy na dobu 3 mesiace, na trimestre. Pre takéto kurzy si nastavím nasledovné fakturačné obdobia:

  • Jeseň 2024 – Skupinové cvičenia
  • Zima 2025 – Skupinové cvičenia
  • Jar 2025 – Skupinové cvičenia

Zároveň však ponúkam individuálne hodiny, ktoré chcem mať pre prehľad oddelené aj fakturačnými obdobiami. Pre individuálne hodiny nepotrebujem delenie na trimestre.

  • Kalendárny rok 2024 – Individuálne hodiny
  • Kalendárny rok 2025 – Individuálne hodiny

Jazykové kurzy

Som organizátor jazykových kurzov pre deti a pre dospelých, ktoré majú trvanie celý školský rok, t. z. od septembra do júna nasledujúceho roka. Pre takéto kurzy si nastavím nasledovné fakturačné obdobia:

  • 2023/2024 – deti
  • 2023/2024 – dospelí
  • 2024/2025 – deti
  • 2024/2025 – dospelí

Zároveň v lete ponúkam tábory pre deti a pre tieto tábory si vytvorím oddelené fakturačné obdobie

  • Letné tábory 2024

Ako vytvoriť a spravovať fakturačné obdobia nájdete v návode.

Súvisiace články

Sledujte aplikáciu Zooza

Vyskúšajte Zooza ešte dnes

Vaši klienti vás budú milovať.

Potrebujete pomoc?