Označenie/šúflíky pre vybrané platby

Šuflíky pre platby fungujú ako farebné označenie pre jednotlivé platby. Slúžia najmä pre selekciu a následne zobrazenie konkrétnych platieb.

V časti Prijaté platby jednoducho kliknite pri platbe jej farbu.

Selekciu rovnako farebne označených platieb spravíte nastavením filtra taktiež v časti Prijaté platby a kliknutím na tlačidlo Vyhľadať.