Všeobecné nastavenia – max. počet prenesených hodín a extra kapacita v skupinách