Všeobecné nastavenia – správa dochádzky pre lektora