Vytvorenie otvoreného kurzu

Pre vytvorenie otvorenej registrácie postupujte nasledovne:

  • V záložke Kurzy kliknite na Vytvoriť kurz
  • Vyberte Typ ponuky – Stretnutia a následne ponuku Pre dospelých
  • Po kliknutí na tlačidlo Pokračovať vpíšte všetky základné údaje a znova kliknite na tlačidlo Pokračovať
  • Následne vytvorte skupinu/y podľa vaších želaní kliknutím na tlačidlo Pridať a vyplňte požadované údaje pre skupinu. Skupín si môžete vytvoriť viac naraz. Znova kliknite na tlačidlo Pokračovať, aby ste sa dostali na ďalší krok.
  • Skupinu naplňte termínmi podľa Vašich prianí, ak ich viete určiť hneď. Skupiny treba naplniť termínmi jednotlivo. Ak si neželáte vytvoriť termíny, skupina sa vytvorí ako zber záujmu a termíny môžete pridať až následne.

Poznámka: Nastavená cena za kurz sa následne doťahuje ako cena za jeden termín. Čiže ak nastavíte cenu 20 eur za kurz, znamená to, že jeden termín z kurzu bude stáť 20 eur.

Ako spravuje dochádzku klient vo svojom profile?

Pri tomto type registrácie si klient spravuje svoju dochádzku vo svojom profile. To znamená, že si v rámci svojho profilu vyberá aj samotné termíny, ktorých sa chce zúčastniť.
Klient sa dostane do svojho profilu prihlásením sa cez Vašu webovú stránku. Následne sa mu zobrazí zoznam kurzov, na ktoré sa registroval.

Po kliknutí na vybraný kurz sa klientovi zobrazí zoznam s termínmi, na ktoré je už prihlásený alebo ktorých sa už zúčastnil, prípadne odhlásil (ak sa nezúčastnil alebo sa neregistroval na žiadny termín, tento zoznam sa zobrazí ako prázdny).

Pre prihlásenie sa na nový termín musí klient kliknúť na tlačidlo Prihlásiť sa termín.

Následne sa klientovi zobrazí zoznam s termínmi, kde vidí aj ich momentálnu obsadenosť a tiež možnosť sa naň prihlásiť.

Po kliknutí na tlačidlo Prihlásiť sa takto vybraný termín zobrazí v jeho dochádzke a automaticky sa vygeneruje pokyn na úhradu. Údaje na platbu a jej stav nájde klient v záložke Platby v rámci svojho profilu.

Poznámka: O každom výbere termínu je klient automaticky informovaný aj notifikačným e-mailom.

Klient má možnosť sa z termínu sa aj odhlásiť a to kliknutím na tlačidlo Odhlásiť v rámci jeho dochádzky. Toto nastavenia má možnosť spraviť za klienta aj organizátor. Odhlásením z termínu sa klientovi zruší povinnosť platby, inak povedané vynuluje sa mu dlh.

Súvisiace články

Sledujte aplikáciu Zooza

Vyskúšajte Zooza ešte dnes

Vaši klienti vás budú milovať.

Potrebujete pomoc?