Vytvorenie kreditných permanentiek

Ako a na čo fungujú kreditné permanentky sme vám popísali v návode. Nižšie si vysvetlíme ako sa to v aplikácii nastavuje.

 • Kliknite na Produkty v ľavej časti obrazovky a na tlačidlo Vytvoriť nový produkt
 • Vyberte možnosť Produkty – Kredity – Permanentka a kliknite na tlačidlo Pokračovať
 • Zadajte hodnotu kreditu a názov produktu. Cenu produktu nechajte prázdnu, nakoľko tú nastavíte neskôr. Kliknite na tlačidlo Pokračovať pre ďalší krok.
 • Pre dokončenie vytvorenia produktu kliknite na tlačidlo Uložiť
 • Pre dokončenie nastavenia kreditnej permanentky klilknite na tlačidlo Prejsť na produkt

V tejto časti máte možnosť zvoliť rôzne druhy úhrady za produkt

 • V časti Položky na predaj kliknite na tlačidlo Pridať
 • Vyberte možnosť Permanentka a kliknite na tlačidlo Pokračovať
 • V tomto kroku nastavte hodnotu kreditu, platnosť a cenu. Pri položke na predaj môžete rozhodnúť či chcete:
  • Ju mať ako povinnú na predaj. Túto možnosť označte ak chcete permanentku ponúkať na predaj cez profil klienta
  • Či udelíte zľavu pri kúpe permanentky v danej hodnote. Ak chcete udeliť zľavu treba nastaviť cenu položky nižšiu ako je jej hodnota. Rozdiel medzi cenou položky na predaj a hodnotou kreditu sa premietne ako zľava z kúpy tohto produktu. Avšak, treba mať zakliknutú možnosť tohto zápisu.
 • Pre ďalší krok kliknite na tlačidlo Pokračovať.
 • Pre potvrdenie zápisu položky na predaj kliknite na tlačidlo Štart a Pokračovať

Po návrate na produkt môžete uviesť bližší popis produktu, ako napríklad podmienky predaja a podobne. Taktiež vyberte šablónu notifikácie, ktorá sa klientovi odošle po zakúpení produktu. Šablóny notifikácii menežujete v časti Komunikácia – Šablóny správ.

 • Teraz je potrebné permanentku priradiť do skupiny, v ktorej ju chcete ponúknuť klientom. Klientom sa tak následne po registrácií v skupine, ktorú si želá navštevovať, na jeho profile zobrazí možnosť zakúpiť si permanentku. Kliknite na “Skupiny” a “Vybrať produkt
 • V skupine viete aktivovať viacero typov produktov – rôzne permanentky na rôzny počet vstupov ale aj video či dokument, na predaj či zadarmo. Produtky viete pridávať a odoberať.

Na úrovni skupiny viete spraviť dodatočné nastavenie produktu (kliknutím na tlačidlo Nastaviť pri danom produkte) týkajúce sa jeho zobrazenia v súčastiach aplikácie. Teda rozhodujete či chcete produkt ponúkať na predaj v profile klienta alebo aj v registračnom formulári priamo pri registrácii do kurzu. A taktiež maximálny počet nákupov produktu na jednu registráciu.

Pozor!
Momentálne aplikácia neumožňuje predaj produktov naraz v registračnom formulári a profile klienta ak nie sú položky označené ako povinné. Nepovinnosť zakúpenia položky v rámci produktu spôsobí, že v registračnom formulári nebude musieť kúpiť položku z každého produktu, ktorý v ňom nastavíte. Ale nepovinný produkt si nebudú môcť zakúpiť v profile. V profile sa môžu ponúkať len produkty s povinnosťou zakúpenia.
Aby ste mohli produkt ponúkať na oboch miestach je potrebné vytvoriť dve sady permanentiek, jedni ktoré budú povinné a budú v ponuke len na predaj v profile klienta a druhé ktoré v ponuke len na predaj cez registračný formulár. Toto obmedzenie nastavenia je dočasné.

Kde sa zobrazuje permanentka na kúpu pre klienta?

 • Klientovi sa po registrácií v skupine, ktorú si želá navštevovať, na jeho profile zobrazí možnosť zakúpiť si permanentku.
 • Keď si ju zakúpi, v časti platby sa mu zobrazí prehľad jeho kreditu a vyberaním hodín z ponuky termínov otvoreného kurzu sa mu dorovnáva dlh do hodnoty kreditu

Manuálne priradenie permanentky konkrétnej registrácií

Permanentku viete registrácií priradiť aj vy, na registračnej karte klienta. Podmienkou je, že k skupine, v ktorej je klient registrovaný je produkt priradený.

Po kliknutí na Kúpiť sa Vám ukáže spôsob platby a po výbere spôsobu platby aj možnosť zaškrtnúť checkbox – uhradené, ak už Vám klient zaplatil.

Spôsob platby sa Vám zobrazí taký, aký ste si nastavili v nastaveniach produktu. Ak sa Vám nezobrazuje želaný spôsob platby, vráťte sa do nastavení produktu a aktivujte požadovaný spôsob platby.

Ako sa permanentka zobrazí na registrácii?

Pri zakúpení permanentky sa na registrácii zobrazí hodnota kreditu ako úhrada. Ak bola na permanentke zadaná aj zľava, zapíše sa zľava ako samostatná transakcia nasledovne:

Registrácia sa dá do stavu Preplatená, nakoľko klientovi vznikne kredit, ktorý môže čerpať na úhradu jednotlivých vstupov. Stav úhrad takejto registrácie sa zobrazujú nasledovne:

K registrácii sa pridelí aj objednávka, ktorá nesie všetky informácie o kúpe a výške zakúpeného kreditu. V tejto časti viete spravovať výšku kreditu – pridanie/vymazanie. K objednávke klienta sa dostanete cez jeho registráciu alebo samostatne cez záložku Objednávky.

Súvisiace články

Sledujte aplikáciu Zooza

Vyskúšajte Zooza ešte dnes

Vaši klienti vás budú milovať.

Potrebujete pomoc?