Vytvorenie platobných šablón

V rámci platobných šablón máte niekoľko možností ako ich použiť pre Vaše kurzy a klientov. Viac informácií nájdete v návode.

Nastavenie platobných šablón

Na to aby ste mohli nastaviť platby na kurze, je potrebné si vytvoriť najprv šablóny pre platby. Pre ich nastavenie postupujte nasledovne:

 • kliknite na záložku Nastavenia v ľavom menu a následne kliknite na políčko Platby 

 • Pre pridanie novej platobnej šablóny kliknite na tlačidlo Pridať v hornej časti obrazovky a vyplňte požadované parametre pre šablónu

Podľa potreby vyberte jednu z možností:

Jednorázová platba – máte možnosť nastaviť platbu za kurz jednorázovo.
Napríklad, ak si klient vyberie kurz, ktorý trvá pol roka, ale nechce ho plaťiť mesačne, tak si vyberie možnosť zaplatiť celý kurz naraz.
Pre takúto platbu môžete udeliť zľavu buď žiadnu, v EURách alebo v percentách.

Periodická platba vopred hradená – máte možnosť nastaviť, či je možné kurz platiť postupne, teda vo frekvencii. Tu vyberáte z možností – Mesačne, Kvartálne, Polročne, Ročne, Po N termínoch (počet termínov, po ktorých sa vystaví ďalšia splátka za kurz), Fixný počet splátok (počet splátok, na koľko bude cena za kurz rozdelená).
Zriadovateľ kurzu má možnosť udeliť zľavu na tento typ úhrady buď žiadnu, v EURách alebo v percentách.

Perodická platba hradená spätne podľa dochádzky – máte možnosť nastaviť či je možné kurz platiť postupne, teda vo frekvencii, podľa toho koľko termínov z kurzu sa klient zúčastnil. Táto platba bude hradená klientom až po jeho reálnej účasti, teda podľa dochádzky.
V tomto prípade môže dôjsť aj k takej situácii, kedy napríklad pri mesačnej frekvencii klient nenavštívi ani jeden termín kurzu, systém nevygenereju žiadnu splátku/pokyn na platbu.
Tu vyberáte z možností úhrady platieb a možností udelenia zľavy rovnako ako pri periodickej platbe vopred – viď vyššie.

Takto nastavenú šablónu uložte kliknutím na tlačidlo Uložiť

Dodatočné nastavenia šablóny a jej aktivácia v kurzoch

V nastaveniach platieb môžete jednotlivé šablóny upravovať, nastaviť ich viditeľnosť zákazníkov / lektorov alebo šablónu vymazať. Takisto tu viete jednoducho a rýchlo šablónu aktivovať na vami vybraných kurzoch.
Pre zmenu a dodatočnú úpravu šablóny, či aktiváciu na kurze postupujte nasledovne:

 • V zozname platobných šablón kliknite na ikonu pera vedľa šablóny, ktorú chcete upravovať

 • V úpravách šablóny máte možnosť nastaviť viditeľnosť šablóny, teda aká skupina ľudí bude môcť túto šablónu používať – ZákazníciLektori alebo obaja.
 1. Zákazníci – volíte možnosť mať šablónu viditeľnú pre zákazníkov priamo pri registrácií na vašej stránke.
 2. Lektori – viditeľnosť pre lektorov znamená, že aj lektor budem mať možnosť priradiť registrácií danú šablónu

 • Nižšie v časti kurzy máte zoznam Vašich kurzov a pri každom možnosť šablónu aktivovať alebo deaktivovať

 • Keď na šablóne vykonáte zmeny, odporúčame Vám Synchronizovať nastavenia. To zabezpečí, že sa všetky zmeny na šablóne prejavia aj v kurzoch a skupinách, kde už bola aktivovaná.

 • Pozor: Ak ste menili nastavenia šablóny, tieto sa automaticky neprenesú do kurzov, kde je šablóna aplikovaná. Ak chcete aby mali všetky kurzy nastavené splátkové kalendáre podľa tejto verzie šablóny, synchronizujte ich nastavenia. Upozorňuje Vás na to stále aj systém

 • Následne zmeny Uložte. Prípadne máte možnosť aj šablónu Vymazať

Takto vytvorené platobné šablóny môžete následne používať a vkladať do svojich nových či existujúcich kurzov/skupín.

Ako vložiť platobné šablóny do kurzu/skupiny?

Vytvorené platobné šablóny je potrebné vložiť do novo vytvorených alebo už do existujúcich kurzov. Takto vytvorené šablóny môžete v kurzoch kombinovať podľa Vášho želania a potreby. To znamená, že pre jeden kurz môžete použiť aj viac platobných šablón.
Pre vloženie šablón do kurzov postupujte nasledovne:

 • V zozname kurzov kliknite na názov kurzu, v ktorom chcete pridať šablónu či skontrolovať aktiváciu vybraných šablón
 • V časti Cena a Platba kliknite na tlačidlo Zmeniť

 • Nižšie v časti Frekvencia platby vidíte, ktoré platobné šablóny máte Aktívne a ktoré Neaktívne. Aktívne platobné šablóny sú tie farebne zvýraznené (žltý podklad pod textom, modrý gombík)

 • Ak si želáte šablónu aktivovať kliknite na biele tlačidlo Aktívne
 • Ak si želáte šablónu deaktivovať kliknite na biele tlačidlo Neaktívne

Pri vytváraní novej skupiny

Tento výber šablón sa zobrazí v ponuke pri vytváraní skupiny pre daný kurz, kde máte opäť možnosť sa rozhodnúť, či túto možnosť platby povolíte alebo nie. Pre aktiváciu šablóny na skupine kliknite na biele tlačidlo Aktívne

Následne svoj výber uložte kliknutím na Vytvoriť.

Pri vkladaní do existujúcej skupiny. Úpravy platobných šablón v existujúcich skupinách

Vyberte skupinu. V časti Frekvencia platby kliknite na tlačidlo Pridať šablónu. Zobrazia sa Vám iba tie, ktoré sú aktivované na kurze.

Zobrazia sa Vám iba tie, ktoré sú aktivované na kurze.

Po kliknutí na ikonu pera sa vám zobrazí možnosť aktivácie / deaktivácie šablóny. Následne pre potvrdenie vykonaných zmien kliknite na ikonu fajky a na tlačidlo Uložiť na konci obrazovky.

Pre vymazanie šablóny zo skupiny kliknite na ikonu koša.

Zmeniť poradie šablón viete šípkami a nastaviť si ich tak ako chcete aby sa zobrazovali v registračnom formulári.

Tento výber platobných možností sa následne zobrazí v registračnom formulári na Vašej stránke nasledovne:


Klient si musí vybrať z ponúkaných možností jednu a podľa jeho výberu sa aj prepočíta výsledná cena za kurz, ak ju tento výber ovplyvňuje (ak bola v šablóne nastavená zľava).

Poznámka: V prípade, že sa klient prihlási na kurz, ktorý už začal a na nastaveniach kurzu máte nastavené manuálne schvaľovanie neskorých registrácií, tak druh platby sa nezobrazí na jeho registrácii. Takéto registrácie označí aplikácia ako neskoré a je potrebná ich manuálna úprava.

 1. Upravíte dlžnú sumu podľa potreby alebo na registráciu pridáte vyhovujúcu platobnú šablónu
 2. Manuálne zmeníte na registrácii jej stav na Registrovaný

Ako vložiť platobné šablóny do registrácie?

 • Vyberte registráciu, na ktorej chcete spraviť úpravu.
 • V časti Platby kliknite na tlačidlo Zobraziť platby
 • V časti Splátkový kalendár kliknite na tlačidlo Vytvoriť (v prípade ak na registrácii nie nastavený žiadny splátkový kalendár) alebo Zmeniť (v prípade ak na registrácii už bol nastavený splátkový kalendár).

 • Otvoria sa Vám nastavenia pre vytvorenie splátkového kalendára. Vyberte z možností, ktoré Vám vyhovujú a kliknite na pokračovať. Ak zadáte hodnotu do pola Registračný poplatok, uplatní sa v rámci prvej splátky – teda prvý splátka bude navýšená o hodnotu registračného poplatku.
 • Kliknite na tlačidlo Vybrať pri šablóne, ktorú chcete uplatniť. Zooza vám ukáže aká je výška splátky, koľko splátok vznikne, aká je zľava a aká je výsledná suma zaplatená zákazníkom po splatení všetkých splátok. Potom kliknite na Pokračovať
 • V ďalšom kroku skontrolujte vaše nastavenia a kliknite na tlačidlo Pokračovať
 • Ak chcete splátkový kalendár uplatniť na danú registráciu, potvrďte svoj výber kliknutím na tlačidlo Dokončiť.

Takto zadaný splátkový kalendár sa automaticky premietne aj v profile klienta a na základe neho mu budú vystavované aj faktúry za platby a tiež zasielané notifikácie k platbám.

Ako vymazať platobnú šablónu na registrácii?

Nastavený splátkový kalendár viete na regisdtrácii vymazať a to kliknutím na tlačidlo Prehľad splátok

Následne kliknite na tlačidlo Vymazať. Registrácia sa vráti do stavu bez splátok.

Pre lepšiu predstavu si môžete pozrieť aj videomanuály:

Súvisiace články

Sledujte aplikáciu Zooza

Vyskúšajte Zooza ešte dnes

Vaši klienti vás budú milovať.

Potrebujete pomoc?