Zmeny na termíne v kurze

Každý vytvorený termín je možné dodatočne zmeniť – zmeniť lektora alebo čas. Každý termín je možné zrušiť alebo aj vymazať.

Pre zmenu termínu postupujte nasledovne:

 • vyberte kurz a skupinu, v ktorej chcete zmeniť termín a kliknite na záložku Termíny
 • kliknite do políčka pred termínom, ktorý chcete zmeniť
  Poznámka: Ak chcete zmeniť viac termínov naraz zaškrtnite políčko pri Vybrať všetky, alebo ich zaškrtnite ručne.
 • Pre zmenu na vybranom termíne /termínoch kliknite na tlačidlo Upraviť čas alebo Zmeniť lektora. 
 • Kliknutím na Vymazať sa termín úplne vymaže. Odporúčame používať vymazanie termínu vtedy ak ste sa pomýlili a takýto termín nikdy nemal existovať.
 • Kliknutím na Zrušiť sa termín označí ako Neuskutoční sa. Odporúčame používať zrušenie vtedy ak termín mal prebehnúť, bol naplánovaný, ale zrušil sa napríklad z dôvodu choroby lektora. Takto budete mať lepší prehľad o tom koľko bolo pôvodne naplánovaných termínov.
 • Zmeny sa automaticky klientovi mailom neodosielajú. Zmeny klient iba vidí vo svojej dochádzke – napríklad je pri termíne napísaný iný lektor. Ak chcete klienta o zmene informovať aj emailom, hlavne pri rušení termínu alebo zmene času, treba kliknúť na konkrétny termín a napravo sa otvoria ďalšie možnosti zmien. 
 • Po vykonaní potrebných zmien treba zaškrtnúť políčko Notifikovať klientov o zmenách (nižšie dole) a Uložiť. Táto funkcionalita odošle klientom v danej skupine mail s upozornením na zmenu či viaceré zmeny. 
 • Pri úprave času si môžete zvoliť z troch možností úpravy termínu:
  • Ponechať nezmený – ak chcete posúvať dátum
  • Nastaviť nový čas pre všetky vybrané termíny – vpíšte nový platný čas
  • Posunúť čas o interval – môžete pripočítať alebo odpočítať z pôvodného času napríklad 1 hodinu

Pozrite si inštruktážne video

Súvisiace články

Sledujte aplikáciu Zooza

Vyskúšajte Zooza ešte dnes

Vaši klienti vás budú milovať.

Potrebujete pomoc?