Ako zmeniť údaje klienta?

Zmena údajov na klientovi či registrácii môže prebehnúť dvoma spôsobmi.

Zmena údajov klienta

Ak požiadate o zmenu údajov na úrovni klienta, tak tým zmeníte dané údaje aj na všetkých registráciách, ktoré klient ma u vás vytvorené. Napríklad ak požiadate o zmenu mena, zmení sa na všetkých registráciach. Táto zmena sa vykonáva priamo v karte klienta.

Zmena údajov klienta prebieha cez žiadosť, ktorú prostredníctvom aplikácie posielate nám. O vytvorení ako aj o schválení či zamietnutí žiadosti ste vždy informovaní notifikačným e-mailom.

Prečo bola žiadosť zamietnutá?
Žiadosť vám môžeme zamietnúť z dvoch dôvodov:

  • vypásaný formulár obsahuje údaje, ktoré nie sú správne (s chybami)
  • ak sa jedná o hromadný prepis registrácii klienta

Zmena klienta/prepis registrácie

Zmena klienta alebo inak povedané prepis registrácie sa môže z prvého podľadu zdať, že je to to isté ako zmena údajov klienta. Ale je to opak a to v tom zmysle, že pri zmene klienta len prepisujete registráciu pod iného klienta ako bola pôvodne vytvorená. Teda nejde o zmenu údajov na všetkých jeho registráciach, ale len o prepis jednej registrácie. Jedinou podmienkou prepisu je, že klient, na ktorého chcete spraviť prepis musí byť evidovaní ako klient a mať tak inú akúkoľvek/v akomkoľvek stave registráciu.
Táto zmena sa vykonáva v detaile registrácie.

Podrobný postup pre obé zmeny nájdete v návode.

Súvisiace články

Sledujte aplikáciu Zooza

Vyskúšajte Zooza ešte dnes

Vaši klienti vás budú milovať.

Potrebujete pomoc?