Ako sa zobrazujú kurzy v zákazníckom profile?

Zákazník vidí všetky svoje kurzy vo svojom zákazníckom profile umiestnenom na webových stránkach spoločnosti.

Kurzy sú rozdelené do nasledovných kategórií:

Prebiehajúce kurzy

  • Všetky kurzy, na ktoré je zákazník registrovaný a zároveň ešte nezačali
  • Všetky kurzy, na ktoré je zákazník registrovaný a zároveň ešte neskončili

V poradovníku

  • Všetky kurzy, na ktoré sa zákazník prihlásil a jeho registrácia je v stave Neskoré prihlásenie alebo Poradovník

Pozor!

Pre jednorazové kurzy nie je rozhodujúci stav registrácie ale stav dochádzky. Registrácia na jednorazový kurz má vždy stav Registrovaný. To či je zákazník v poradovníku alebo nie určuje jeho dochádzkový záznam, ktorý musí byť v stave Prídem.

Ukončené kurzy

  • Všetky kurzy, na ktoré bol zákazník registrovaný a zároveň skončili
  • Všetky kurzy, v ktorých bol zákazník v poradovníku. Tieto sa zobrazujú po dobu jedného roka od ukončenia skupiny.

Súvisiace články

Sledujte aplikáciu Zooza

Vyskúšajte Zooza ešte dnes

Vaši klienti vás budú milovať.

Potrebujete pomoc?