Projekt rodinného centra:
Čas, čo nám Zooza šetrí v administratíve, vieme venovať kurzom, novým projekom a našim zákazníkom

Projekt rodinného centra Tri Šišky v Trnave bol jeden z prvých klientov Zooza. Je to nádherné miesto pre rodiny s deťmi, ktoré poskytuje množstvo rozvojových možností. Okamžite po spustení kaviarne a miesta pre rodiny si naklonili celú Trnavu a okolie. Nie je sa čo čudovať, krásne miesto plné možností prevádzujú ľudia so srdcom na sprvánom mieste, príjemní, rozhľadení, s túžbou priniesť to najlepšie pre deti a ich rodičov.

Michal Šiška, majiteľ projektu je pre nás neustálou inšpiráciou a keďže je technický podkutý, radi s ním konzultujeme rôzne rozvojové časti Zooza.

„Zooza sme začali používať, nakoľko sa používala v rámci všetkých cvičení Baby Balance. Keď sme videli, čo všetko dokáže a ako jednoducho sa s ňou pracuje, nemali sme ani potrebu hľadať ďalej. Používame ju od prvého dňa doteraz a sme veľmi spokojní,“ hodnotí Michal Šiška z projektu Tri Šišky.

Zooza sa prispôsobuje rôznym potrebám projektov

“Na začiatku sme Zooza používali len na organizáciu kurzov – tvorenie skupín, odhlasovanie z hodín a ich následné čerpanie klientami. No ako naše potreby rástli aj Zooza sa im vedela vždy rýchlo prispôsobiť, čo vnímame ako jeden z najväčších benefitov tejto platformy. Či už to bolo našim rastom, novými požiadavkami v rámci funkcionality alebo počas COVID, kedy sme zo dňa na deň museli prejsť do online. Aktuálne ju používame na kompletný manažment kurzov a našich klientov, ako komunikačný nástroj s nimi a tiež ako platobný systém, kde nám automatickým párovaním platieb šetrí minimálne 90% času, ktorý sme predtým nad platbami trávili,” dopĺňa Michal Šiška.

“Vďaka Zooza môžeme teraz robiť viac. Je to jednoduchá matematika – všetok čas, čo nám Zooza šetrí v administratíve a za počítačom vieme venovať kurzom, novým projekom a našim zákazníkom.”

Michal Šiška
z projektu Tri Šišky

Ak žijete v Trnave, projekt Tri Šišky vám nemusíme predstavovať či odporúčať, pre tých, čo pôjdu okolo či na výlet do Trnavy, tak rozhodne neprehliadniť a zastavte sa na kávu či koláčik.

www.trisisky.sk