Projekt jazykovej školy

Zooza nám zlepšila prehľad aj keď nie sme úplne štandardná jazykovka

Skvelí ľudia vedú úspešnú jazykovú školu v Trnave. BrainyJAM Trnava je projekt, ktorý oslovuje mnohých mladých a učeniachtivých ľudí z Trnavy a širokého okolia. Profesionálny úspech a dokzateľné úspechy, spojené s príjemnou atmosférou zabezpečujú, že o služby jazykovej školy a ich kurzy je neustály záujem.

„Hľadali sme systém pre registráciu, rozvrhy, zoznam lektorov a pre celkový prehľad sme začali premýšľať, keď sme už presiahli istý počet študentov a dostávali sme sa do stavu, keď sme boli zavalení hľadaním základných informácií v papierovej forme, čo nás veľmi zdržovalo.

Keďže náhody neexistujú, vyskočila na mňa „náhodne“ reklama na Facebooku práve o takomto systéme.

Bolo to veľmi milé a vtipné zároveň, keď som požiadala o prvotnú informáciu o systéme a odpísal mi menovec pán Rapavý. A už to išlo napriek menu hladko.“ prezrádza majiteľka projektu PaedDr. Erika Rapavá – BrainyJAM Trnava – Jazykové centrum pre kurzy, preklady, doučovanie.

Proces integrácie Zoozy do života nebol úplne typický. Už len fakt, že jeden zo zakladateľov Zoozy má priezvisko ako majitelia projektu BrainyJAM Trnava – jazykové centrum, predznačovalo, že pôjde o špeciálne spojenie.

Keďže ide o relatívne veľkú školu, prechod na systém bol postupný.

 1. Overili sme si, že systém sedí pre potreby ako skupinových, tak individuálnych hodín z pohľadu klienta, lektora aj majiteľa.
 2. Otestovali sme integráciu na menších skupinách.
 3. Odškolili sme desiatky lektorov na spoločnom školení
 4. Spustili sme Zoozu do plnej prevádzky a postupne použíavme, čoraz viac funkcionalít.

 

Aký je výsledok spolupráce?

Spolupráca je pre nás inšpiratívna a sme radi, že Zooza dokáže plniť očakávania a postupne prinášať nové spôsoby používania.

„Zooza nám zlepšila prehľad o študentoch, o kurzoch, o lektoroch. Keďže nie sme úplne štandardná jazykovka, ale máme veľa kurzov úplne na mieru, tak sme asi aj tímu v Zooze pripravili pár pikošiek. Ale páči sa nám trpezlivý prístup kolektívu Zooza.“

PaedDr. Erika Rapavá
BrainyJAM Trnava – Jazykové centrum
pre kurzy, preklady, doučovanie
majiteľka projektu

 

Rozvoj pre projekt pokračuje

Nechali sme si prvý rok na absolútne zvládnutie systému pre naše potreby a vychytanie „múch“. Postupne sa chceme naučiť aj fakturáciu. Čo môžeme robiť teraz vďaka Zooze? Hlavný cieľ, aby sme sa venovali klientom a lektorom osobne sme zatiaľ nenaplnili na 100%. Niežeby sme ich zanedbávali, ale ešte nám zaberá dosť času opakované zoznamovanie študentov a lektorov so systémom. Predsa len takýto systém bol šok aj pre našich „štammgastov“ ako aj lektorov. Veľmi nám však pomohlo, že už klienti a aj lektori nevolajú priamo nám, že tok otázok sa postupne presúva do Zoozy. A ak volajú osobne, tak to je kvôli nastaveniu kurzu alebo poradeniu kurzu, čo je potom príjemná práca. Každá zmena stojí čas a preto sa nenáhlime, ale postupne učíme. Veď sme v škole 😊.“ uzatvára Erika Rapavá.

My po skúsenostiach s jazykovou školou a majiteľmi môžeme projekt len odporúčať viac na www.jazykovaskolatrnava.sk.

 

Projekt zo Zoozy využíva najmä:

 • Registračný formulár
 • Priebehové skupiny
 • Zberný kôš pre individuálne hodiny
 • Zberný kôš pre skupinové hodiny aj firemné
 • Dochádzku s náhradkami
 • Automatické plánovanie individuálneho rozvrhu
 • Profil klienta
 • E-mail a SMS komunikáciu
 • Plánovanie miest a lektorov
 • Reporting

Klient

PaedDr. Erika Rapavá

BrainyJAM Trnava – Jazykové centrum

Povedali ste o nás

” Zooza nám zlepšila prehľad o študentoch, o kurzoch, o lektoroch. Keďže nie sme úplne štandardná jazykovka, ale máme veľa kurzov úplne na mieru, tak sme asi aj tímu v Zooze pripravili pár pikošiek. Ale páči sa nám trpezlivý prístup kolektívu Zooza. “

Vyskúšajte Zooza už dnes!

Vaši klienti vás za Zoozu budú milovať.