Tretie nastavenie – vytvorenie fakturačných období