Zľavový kód

Zľavový kód je jeden z typov zliav pre klientov, ktorý v rámci aplikácie nájdete. Typické použitie je v rámci kampaní alebo spoluprác, kde vygenerujete kód s určitým názvom a nastavením a tí klienti, ktorý ho poznajú ho môžu použiť.

Poznámka: Zľava môže byť použitá len na kurzy a to vložením kódu do registračného formulára. Na to, aby klienti vedeli kód vložiť, musíte pole Zľava povoliť v hlavných nastaveniach v časti Registračné formuláre – Registračný formulár.

Vytvorenie zľavového kódu

 • V kategórii Platby kliknite na časť Zľavy
 • V časti Zľavový kód kliknite na tlačidlo Vytvoriť

 • Zadajte:
  • názov, pod ktorým ho budete evidovať v aplikácii
  • kód, ktorý poskytnete Vašim klientom a ktorý budú zadávať do registračného formulára
  • množstvo použití kódu, ak ho chcete obmedziť počtom používateľov. Ak kód obmedziť počtom použití nechcete, nechávate nastavenú 0.
  • výšku zľavy:
   • absolútnu
   • percentuálnu – v prípade percentuálnej zľavy máte možnosť nastaviť limit, ktorý sa aplikuje ako maximálna hodnota poskytnutej zľavy
  • platnosť kódu

 • Nastavte podmienky, kde môže byť kód uplatnený kliknutím na tlačidlo Zmeniť

 • Môžete rozhodnúť o uplatení kódu v:
  • Kurzoch
  • Fakturačných obdobiach
  • Lokalitách

Pozor! Nezabudnite svoju voľbu uložiť a až tak pokračovať na ďalšie nastavenia.

 • Pre dokončenie vytvárania kódu stlačte Štart a tým potvrďte vami zvolené nastavenia

V ďalšom kroku Vám Zooza dovolí pozrieť sa na vytvorený kód ako na celok, kde uvidíte základné informácie, ako aj graf používania, prípadne počet použití.
V tejto časti máte možnosť kód meniť ak sa rozhodnete pre iné nastavenia.

Použitie zľavového kódu klientom

Zľavový kód je možné uplatniť len cez registračný formulár umiestnený na vašej webovej stránke.
Zákazník kód jednoducho uplatní pri registrácii jeho vložením a sám si hneď môže skontrolovať výšku zľavy, ktorú ste mu ním poskytli.

Poznámka: Zľavový kód nie je možné využiť v produktovom formulári, zľava je platná len na registráciu do kurzu, nemá vplyv na produkty.

 

Kde v Zooze uvidím zápis o zľavovom kóde?

 1. Na úrovni registrácie
  Po kliknutí na konkrétnu registráciu klienta v časti Platby

  Alebo v časti Kredity a náhradné termíny. Po kliknutí na tlačidlo Viac uvidíte názov kódu, ktorý bol uplatnený na registrácii.

 2. Na úrovni klienta
  V spodnej časti prehľadu klienta máte možnosť vidieť všetky kredity, ktoré sa ku klientovi viažu. Jedným zo zápisov je aj zľavový kód, ktorý sa tam zobrazí po jeho zaregistrovaní sa do kurzu
 3.  Na úrovni zliav
  V kategórii Platby v časti Zľavy máte pohľad na uplatenenie kódu v jeho sumári – kedy a kde bol uplatení, aké množstvo kódov bolo upratnených a v akej hodnote.
 • Prehľade zliav kliknite na názov kódu:

Následne sa vám zobrazí podrobný report kódu – detail nastavenia, graf použitia a záznamy použitia.

Súvisiace články

Sledujte aplikáciu Zooza

Vyskúšajte Zooza ešte dnes

Vaši klienti vás budú milovať.

Potrebujete pomoc?