Automatické pripomienky k platbám

Medzi automatickú komunikáciu na klienta patria aj automatické pripomienky k platbe, ktoré sa odosielajú neuhradeným registráciám a môžu Vám tak zlepšiť platobnú disciplínu Vašich klientov.

Automatické pripomienky sa odosielajú len v prípade, že si ich odosielanie nastavíte.

Ak si ich odosielanie nastavíte, môžete si nastaviť kedy sa bude odosielať prvá pripomienka a kedy druhá pripomienka. Pripomienky sa samozrejme odosielajú len v prípade, že medzi časom klient platbu stále neuhradil.

Jedná sa o pokročilé nastavenie v rámci aplikácie. Odporúčame ho zapnúť až na základe zlej platobnej disciplíny klientov.

Kde sa nastavujú automatické pripomienky?

Pripomienky k platbám sa nastavujú na úrovni kurzu. Viete si tak zvoliť pri ktorých kurzoch, eventoch, workshopoch či prednáškach ich potrebujete a určiť si pre každý kurz rôzne pravidlá.

Na úrovni vybraného kurzu kliknite na Zmeniť v časti Cena a Platba

Posuňte sa nižšie na obrazovke do časti Nastavenie pripomienok k platbám a kliknite na tlačidlo Zmeniť

Otvorí sa Vám viacero nastavení, z ktorých si môžete vybrať podľa Vašich požiadaviek. Nastavenie prebieha vo viacerých krokoch:

1. Spustenie odosielania pripomienok
Ak chcete odosielanie pripomienok spustiť zvoľte možnosť Nastavené a spustené.

2./3. Podmienky na základe ktorých budú pripomienky posielané

Máte možnosť zvoliť si podmienku na základe ktorej budú pripomienky posielané.

Pred začiatkom kurzu

Pri tejto možnosti zasielate pripomienky na registrácie ešte pred začiatkom kurzu – pred prvým termínom kurzu. Pripomienka sa rozošle všetkých platným registráciam, ktoré nemajú zaznamenanú úhradu. Odoslanie 1. a 2. pripomienky sa udeje vo vami nastavenom intervale, ktorý určíte počtom dní. Počet dní pri pripomienkach sa ráta počet dní pred uskutočnením 1. termínu kurzu.

Po vzniku registrácie

Pri tejto možnosti zasielate pripomienky na registrácie v závislosti od ich vzniku – po vzniku registrácie bez ohľadu na pokročilosť kurzu. Pripomienka sa rozošle všetkým platným registráciam, ktoré nemajú zaznamenanú úhradu. Odoslanie 1. a 2. pripomienky sa udeje vo vami nastavenom intervale, ktorý určíte počtom dní. Počet dní pri pripomienkach sa ráta počet dní po vzdniku registrácie.

TIP: Ak poskytujete možnosť klientom prihlásiť sa aj do rozbehnutých skupín, po začatí kurzu, môžete si po prvom termíne nastavenie pripomienok zmeniť z pred začatím kurzu na po vzniku registrácie.

4. Automatické mazanie registrácii

Ďalej si môžete zvoliť či chcete automaticky zmazávať neuhradené registrácie. To Vám odporúčame v prípade, že máte nastavené aj automatické párovanie platieb, nakoľko celá funkcionalita sa vyhodnocuje v deň odosielania pripomienok. Tak sa Vám nestane, že by sa automaticky vymazala registrácia, ktorá síce uhradila kurz, ale úhrada nebola zaznamenaná v aplikácii. Viac o automatickom párovaní platieb.

Ak si vyberiete v predchádzajúcom kroku možnosť zasielania pripomienok pred zažiatkom kurzu tak sa hodinu pred prvým termínom kurzu skontrolujú všetky platné registrácie a tie ktoré nebudú mať zaznamenanú úhradu sa automaticky vymažú.

Ak si vyberiete v predchádzajúcom kroku možnosť zasielania pripomienok na základe vzniku registrácií, tak po 10 dňoch od odoslania 2. pripomienky sa registrácie automaticky vymažú.

5. Uloženie
Pre uloženie nastavení kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ako vyzerá pripomienka?

Text pripomienky je predvolený, dynamickými značkami si doťahuje správne údaje a vyzerá nasledovne:

Súvisiace články

Sledujte aplikáciu Zooza

Vyskúšajte Zooza ešte dnes

Vaši klienti vás budú milovať.

Potrebujete pomoc?