Automatic payment reminders

Automated client communications include automatic payment reminders that are sent to outstanding registrations and can help you improve your clients’ payment discipline.

Automatic reminders are only sent if you set them to be sent.

Ak si ich odosielanie nastavíte, môžete si nastaviť kedy sa bude odosielať prvá pripomienka a kedy druhá pripomienka. Pripomienky sa samozrejme odosielajú len v prípade, že medzi časom klient platbu stále neuhradil.

Jedná sa o pokročilé nastavenie v rámci aplikácie. Odporúčame ho zapnúť až na základe zlej platobnej disciplíny klientov.

Where are automatic reminders set?

Payment reminders are set at the course level. So you can choose which courses, events, workshops or lectures you need them for and set different rules for each course.

At the level of the selected course, click Change in the Price and Payment section

Posuňte sa nižšie na obrazovke do časti Nastavenie pripomienok k platbám a kliknite na tlačidlo Zmeniť

Otvorí sa Vám viacero nastavení, z ktorých si môžete vybrať podľa Vašich požiadaviek. Nastavenie prebieha vo viacerých krokoch:

1. Spustenie odosielania pripomienok
Ak chcete odosielanie pripomienok spustiť zvoľte možnosť Nastavené a spustené.

2./3. Podmienky na základe ktorých budú pripomienky posielané

Máte možnosť zvoliť si podmienku na základe ktorej budú pripomienky posielané.

Pred začiatkom kurzu

Pri tejto možnosti zasielate pripomienky na registrácie ešte pred začiatkom kurzu – pred prvým termínom kurzu. Pripomienka sa rozošle všetkých platným registráciam, ktoré nemajú zaznamenanú úhradu. Odoslanie 1. a 2. pripomienky sa udeje vo vami nastavenom intervale, ktorý určíte počtom dní. Počet dní pri pripomienkach sa ráta počet dní pred uskutočnením 1. termínu kurzu.

Po vzniku registrácie

Pri tejto možnosti zasielate pripomienky na registrácie v závislosti od ich vzniku – po vzniku registrácie bez ohľadu na pokročilosť kurzu. Pripomienka sa rozošle všetkým platným registráciam, ktoré nemajú zaznamenanú úhradu. Odoslanie 1. a 2. pripomienky sa udeje vo vami nastavenom intervale, ktorý určíte počtom dní. Počet dní pri pripomienkach sa ráta počet dní po vzdniku registrácie.

TIP: Ak poskytujete možnosť klientom prihlásiť sa aj do rozbehnutých skupín, po začatí kurzu, môžete si po prvom termíne nastavenie pripomienok zmeniť z pred začatím kurzu na po vzniku registrácie.

4. Automatické mazanie registrácii

Ďalej si môžete zvoliť či chcete automaticky zmazávať neuhradené registrácie. To Vám odporúčame v prípade, že máte nastavené aj automatické párovanie platieb, nakoľko celá funkcionalita sa vyhodnocuje v deň odosielania pripomienok. Tak sa Vám nestane, že by sa automaticky vymazala registrácia, ktorá síce uhradila kurz, ale úhrada nebola zaznamenaná v aplikácii. Viac o automatickom párovaní platieb.

Ak si vyberiete v predchádzajúcom kroku možnosť zasielania pripomienok pred zažiatkom kurzu tak sa hodinu pred prvým termínom kurzu skontrolujú všetky platné registrácie a tie ktoré nebudú mať zaznamenanú úhradu sa automaticky vymažú.

Ak si vyberiete v predchádzajúcom kroku možnosť zasielania pripomienok na základe vzniku registrácií, tak po 10 dňoch od odoslania 2. pripomienky sa registrácie automaticky vymažú.

5. Uloženie
Pre uloženie nastavení kliknite na tlačidlo Uložiť.

What does a reminder look like?

The text of the comment is default, it uses dynamic markers to pull in the correct data and looks like this:

Related articles

Follow Zooza

Try Zooza Today

Your clients will love you.

Do you need help?