Súvisiace registrácie

Ako prijímať jednu platbu za 2 a viac súvisiacich registrácií?

Ak ste organizácia, ktorá ponúka širšiu škálu kurzov pre deti a zvyknete mať prihlásených súrodencov, alebo sú vaši klienti nadšenci a sami chodia na viac kurzov na raz, tak je veľmi užitočná funkcionalita – súvisiace registrácie.

Vďaka súvisiacim registráciám si v podstate spájate platby za dve alebo viac registrácií. Napríklad ak má rodič 2 deti a obe majú u vás vytvorenú registráciu. Alebo ak klient – dospelák chodí na dva kurzy zároveň.

Vďaka súvisiacim registráciám umožníte klientovi vykonať len jednu spojenú platbu na jeden variabilný symbol a Vám zostane poriadok v platbách.

Ako to funguje?

Pokiaľ rodič pri registrácií vyplní polia registračného formulára za obe deti naraz, teda pri vypĺňaní registračného formulára použije možnosť Pridať osobu, tak tieto dve registrácie sa automaticky prepoja a budú súvisiace.

Ako nastaviť možnosť Pridať osobu a kde nastaviť, aby sa spájali platby automaticky nájdete v tomto manuály.

Ak však registruje svoje deti, či seba do dvoch rôznych skupín / kurzov, a teda vypĺňa dva registračné formuláre, takéto registrácie systém sám nespojí. Viete si ich však spárovať vy manuálne a ďalej budú fungovať ako súvisiace.

Prepojiť súvisiace registrácie

Poďme si teda ukázať ako vieme súvisiace registrácie prepojiť a nastaviť im spoločnú platbu.

 • Vyberte si jednu z registrácií, ktorú chcete mať ako hlavnú (napríklad rodič alebo staršie dieťa, alebo proste jednu z dvoch) teda tú, na ktorú sa budú prijímať platby za obe / všetky prepojené registrácie.
 • Na registračnej karte danej registrácie nájdete v ľavej časti časť Súvisiace registrácie
 • Kliknite na Prepojiť registráciu
 • Vyhľadajte registráciu, ktorú chcete k tejto registrácií prepojiť
 • Potvrďte výber tlačidlom Vybrať
 • Kliknite na Pokračovať
 • Vyberte jednu z možností ako chcete registráciu prepojiť
  • Nechať ako to je – registrácie prepojí, ale platby nechá oddelene. Vďaka prepojeniu viete rýchlo dohľadať registráciu súrodenca, no platby zostanú oddelené na každej ragistrácií
  • Spravovať rodičom / hlavnou registráciou – registráciu prepojí spolu s platbami. Na hlavnej registrácií vytvorí dlh v súčte hodnôt oboch či viacerých prepojených registrácií, prepojeným registráciám pripíše úhradu.
 • Ak sme zvolili druhú možnosť tak na hlavnej registrácií vytvorí dlh v súčte hodnôt oboch či viacerých prepojených registrácií, prepojeným registráciám pripíše úhradu.
 • Rodič / klient platí úhradu za oba / viaceré kurzy už iba jeden krát s použitím jedného variabilného symbolu. Informácie k platbám vidí vo svojom profile.

Súvisiace články

Sledujte aplikáciu Zooza

Vyskúšajte Zooza ešte dnes

Vaši klienti vás budú milovať.

Potrebujete pomoc?