Úprava automatických notifikácii o nadchádzajúcom termíne

Automatická pripomienka patrí medzi správy, ktoré si viete sami upraviť v šablónach správ. Viete si tak text správy upraviť podľa potrieb vašej organizácie:

  • zmeniť typ oslovenia
  • zmeniť použitú terminológiu (odhláste za z hodiny / cvičenia / lekcie)
  • pridať písomnú informáciu o tom, dokedy najneskôr sa dá odhlásiť z hodiny

Šablóny správ nájdete v časti KomunikácieŠablóny správ

Po otvorení okna sa Vám zobrazí dlhší zoznam rôznych šablón. Túto konkrétnu šablónu nájdete trochu nižšie v časti Notifikácie.

Predpripravený text v šablóne je pre Vás na inšpiráciu a treba ho skontrolovať. Obsahuje písomnú informáciu o tom, dokedy najneskôr sa dá odhlásiť. Avšak toto je len textová informácia a tá nie je prepojená na pravidlá odhlásenia, ktoré ste nastavili v Zooze. Nastaviť si najneskorší možný čas odhlásenia z hodiny či skontrolovať Vaše nastavenia môžete v časti Nastavenia, Všeobecné nastavenia

Kedy sa odosiela automatická pripomienka o termíne?

Čas, kedy sa klientovi odošle takýto email si viete sami nastaviť A to priamo v danej šablóne, nad predmetom a textom emailu. Čas medzi 0-24 môžete určiť vy. Pripomienka sa odosiela deň pred termínom.

Tip: Nastavte odosielanie pripomienky tak, aby mal klient dostatok času na odhlásenie sa, podľa vašich pravidiel. Napríklad máte v zooze nastavené odhlasovanie na fixný čas – do 22:00 deň pred termínom, a teda odosielanie pripomienky termínu aj s možnosťou odhlásenia sa priamo v emaily nastavíte napríklad na 18:00 aby tam vzniklo aspoň 4 hodinové okno, kedy sa môže klient odhlásiť.

Návod na to ako upravovať šablóny správ a ako používať dynamické značky nájdete v manuály.

Súvisiace články

Sledujte aplikáciu Zooza

Vyskúšajte Zooza ešte dnes

Vaši klienti vás budú milovať.

Potrebujete pomoc?