Všeobecné nastavenia – limit pre odhlásenie z plánovanej hodiny