Čo je to dlžná suma?

Pri vytvorení každej registrácie vznikne zároveň aj dlžná suma. Táto suma sa používa pre sledovanie toho, či je registrácia uhradená alebo nie.

V prípade ak je kurz – skupina bezplatná, dlh registrácie sa rovná nule.

Je dôležité uvedomiť si, že táto dlžná suma sa následne nemení automaticky. Teda napríklad úpravou ceny skupiny alebo kurzu, nezmeníte dlžnú sumu na už vytvorených registráciách.

Je to najmä z toho dôvodu, že ak by sa takto menila suma kurzu v čase, aj historicky staré registrácie by sa zrazu stali neuhradené, pretože by nesedila suma uhradených platieb s tou dlžnou.

Z toho vyplýva, že nie vždy musí dlžná suma sedieť s cenou kurzu – skupiny.

Čo dlžná suma nie je?

Dlžná suma nemá nič spoločné s úhradami. Nie je to nedoplatok, ani „dlh“ v podobe upomienky, úrokov z omeškania a tak podobne. Ide o sumu, ktorú očakávate, že vám zákazník za registráciu má zaplatiť.

Súvisiace články

Sledujte aplikáciu Zooza

Vyskúšajte Zooza ešte dnes

Vaši klienti vás budú milovať.

Potrebujete pomoc?