Prispôsobenie registračného formuláru

Registračný formulár v jeho základnej forme sa zobrazuje na stránke so všetkými kurzami, ktoré máte vytvorené a ponúkané na online registráciu s ich základnými poliami na vyplnenie či sprednastaveným zobrazením informácií o kurze.

Základné polia vo formulári

Vo formulári sa Vám zobrazujú základné polia, ktoré musí Váš klient pri registrácii vyplniť a nimi sú:

 • Meno
 • Priezvisko
 • E-mail
 • Telefón
 • Poznámka
 • Ich zobrazenie v registračnom formulári si môže upraviť prepísaním textu. Na úrovni kurzu po kliknutí na Online registrácia – Zmeniť 
 • ďalej zoskrolujte nižšie do časti Prispôsobenie registračného formulára a vpísaním nového textu do pola zmeníte jeho zobrazenie v registračnom formulári. Zmenu uložte.

Nastavenia registračného formulára pre detský kurz

 • Ak na úrovni kurzu v časti Nastavenia kurzu kliknite na tlačidlo Zmeniť
 • V časti Dodatočné nastavenia zašktrnite políčko Pre deti a nastavenie uložte

 • polia registračného formulára sa po tomto nastavení automaticky zmenia z Meno na Meno rodiča

Formulár viete obohatiť o takzvané Extra polia.

 • Nastavenie extra polí sa realizuje na úrovni kurzu. Po vybratí konkrétneho kurzu kliknite na tlačidlo Zmeniť v časti Extra polia
 • Kliknite na Rozšíriť registračný formulár o extra polia. Po označení konkrétneho extra pola je potrebné vyplniť jeho názov, až po tomto nastavení sa pole zobrazí v registračnom formulári. Názov pola je ľubovoľný. Nezabudnite zmeny uložiť v spodnej časti stránky.

Poznámka: Nakoľko nastavenie extra polí sa realizuje na úrovni kurzu je potrebné, aby ste extra polia nastavili na všetkých kurzoch samostatne.

Nastavenie zobrazenia údajov

Vo formulári si viete nastaviť ako chcete a či chcete údaje kurzu zobrazovať. Ide údaje obsadenosti, ceny, textu tlačidla a ďalšie.

Toto nastavenie realizujete v hlavných Nastaveniach v časti Registračné formuláre – Registračný formulár.

Poznámka: Aby ste zistili akeé zobrazenie Vám najviac vyhovuje, odporúčame aby ste si ich vyskúšali zobraziť na stránke a na základe toho rozhodli.

Zobrazenie vybraných kurzov

Formulár viete zobrazovať aj len s niektorými kurzami. Teda nie v jeho základnom zobrazení, ktoré obsahuje všetky kurzy z Vašej ponuky.

V administrácii vašej stránky je potrebné na stránke s registračným formulárom vložiť nasledovný script pred script samotného formuláru.

<script>

     document.zooza = {

           filter_courses: [111,222,333,444]

     };

</script>

V hranatej zátvorke uveďte ID kurzov, ktoré chcete zobrazovať. ID kurzov získate v aplikácii po otvorení daného kurzu z jeho odkazu v prehliadači.

Takto upravený registračný formulár môžete zobrazovať na vašich stránkach aj viac krát. To znamená, že si vytvoríte kópie registračného formuláru a vložíte na vybrané stránky vášho webu.

Súvisiace články

Sledujte aplikáciu Zooza

Vyskúšajte Zooza ešte dnes

Vaši klienti vás budú milovať.

Potrebujete pomoc?