Aké role používateľov sú?

Majiteľ

Má prístup do všetkých kútov administrácie bez obmedzení.

Asistent

Rola asistenta je určená pre človeka, ktorý vám pomáha pri organizácii kurzov a teda ma široké práva v rámci aplikácie.

 • Na úvodnom dashboarde vidí namiesto štatistického prehľadu termíny dnešného dňa. V prípade, že plní zároveň aj funkciu recepčnej vie rýchlo vyplniť dochádzku. Kliknutím na Detail pri danom termíne sa jej zobrazia všetci prihlásení na daný termín.
 • Na vypĺňanie dochádzky má plnú správu Príde / Prišiel / Odhlásil sa / Neprišiel a má možnosť klientovi vybrať náhradnú hodinu.

.

 • Má právo vytvárať kurzy, meniť im nastavenia, vytvárať či kopírovať skupiny a pridávať termíny. V skupinách môže upravovať nastavenia aj upravovať existujúce termíny – zmeniť čas, lektora či hodinu zrušiť a na jeden klik o tom informovať klientov – takisto ako vy.

.

 • Má právo komunikovať na všetkých klientov, prostredníctvom emailu aj SMS. Vie poslať email, či už registrácií, skupine, všetkým klientom a takisto ako vy si môže zadať vlastný text či vybrať z ponuky emailových šablón. Emailové šablóny nevie vytvárať ani upravovať.
 • Samozrejmosťou je právo na správu klientov a to ich dochádzky a platieb. Avšak môžu len pridať úhradu. Nemajú právo robiť iné úpravy ceny – udelenie zľavy, zmeniť dlžnú sumu či refundovať platbu.
 • Na registrácií vedia robiť všetky úpravy – zmeniť stav registrácie, registráciu skopírovať, presunúť, upraviť meno dieťaťa či inú informáciu v časti extra polia

.

 • Má obmedzenú časť Platby – v ktorej nevie robiť import, nevidí faktúry a faktúry nevie ani vystavovať. Vidí iba prehľad prehľad platieb, teda napríklad aj nespárované platby, ktoré Vám môže pomôcť párovať.
 • Vidí kompletný Kalendár so všetkými skupinami všetkých lektorov
 • Vie pridávať Dokumenty aj Produkty a priraďovať ich skupinám.
 • V časti Lektori vidí všetkých členov tímu a vie im spravovať osobné údaje, zadávať cenu k sadzbe, zadávať a upravovať pracovnú dobu aj vyvolať report
 • Má prístup do časti Nastavenia – vie pridať nového člena tímu, pridať miesto či fakturačné obdobie. Nevie upravovať Platobné šablóny.

Hlavný lektor

Hlavný lektor je lektor, ktorý má väčšie právomoci ako lektor. Okrem zapisovania dochádzky má právomoc upravovať termíny všetkých skupín. Priraďovať termíny iným lektorom, či vykonávať iné zmeny na termínoch. Má možnosť nahrávať dokumenty a videa a pridávať ich do skupín.

 • Nevidí Kurzy a nastavenia kurzov, nevie ich teda nijako upravovať
 • Vidí všetky skupiny, všetkých lektorov, vie v nich robiť zmeny
 • Teda vie robiť zmeny aj na termínoch – zmena lektora, času, miesta..
 • Vidí iba svojich klientov, registrácie a aj objednávky.
 • Vidí platby, prijaté platby a faktúry
 • Má právo spravovať platby klientov
 • Vidí celý kalendár so všetkými termínamy, vie zapisovať dochádzku
 • Má možnosť komunikovať na svojich klientov
 • Má možnosť nahrávať dokumenty a videá a pridávať ich k skupinám a termínom
 • Nemá prístup do nastavení (miesta, prístupy, fakturačné obdobia, fakturačné profily, platobné šablóny..)

Lektor

Hlavná úloha lektora je vypĺňať dochádzku na svojich hodinách, v časti Kalendár. V časti Lektori si môže zadávať svoju pracovnú dobu a absencie podľa toho ako ste mu to nastavili vy / majiteľ vo všeobecných nastaveniach. A vidí podstránky Klienti a Registrácie – avšak iba svojich klientov. Na svojich klientov má aj možnosť Komunikácie

 • Zapisovanie dochádzky – v časti Kalendár vidí všetky svoje termíny a termíny a skupiny aj iných lektorov, na ktorých je priradený (zástup alebo ako druhý lektor). Termíny dnešného dňa vidí aj na úvodnej stránke / dashborade.
 • Na vypĺňanie dochádzky má plnú správu alebo obmedzenú správu – podľa Vašich preferencií. Nastavenia správy dochádzky pre lektora robí majiteľ vo všeobecných nastaveniach. Viac tu
 • Vie vyhľadávať v časti Registrácie a Klienti. Registračnú kartu klienta vidí v plnom rozsahu. Vidí kontaktné údaje, má možnosť registráciu presunúť, skopírovať, vymazať. Vie upraviť meno dieťaťa či iný údaj z extra polí.
 • Vie Pridať Úhradu a má aj právo priradiť registrácií platobnú šablónu (napríklad takú so súrodeneckou zľavou), za predpokladu, že ste platobnú šablónu zviditeľnili pre lektorov. Vie platby aj upravovať – zapísať zľavu, platbu refundovať, upraviť dlžnú sumu či registračný poplatok.
 • Má právo komunikovať, posielať email aj SMS avšak len na svojich klientov.
 • Do iných častí administrácie prístup nemá.

.

Externý lektor

Lektor, ktorému veríte o čo to menej alebo ho nechcete zaťažovať žiadnymi ďalšími úlohami. Jeho jedinou úlohou je vypĺňať dochádzku.

 • Na úvodnom dashborade vidí termíny dnešného dňa, vďaka čomu vie rýchlo zapísať dochádzku
 • Ak sa potrebuje pozrieť na termíny iných dní, má prístupný Kalendár. Samozrejme vidí všetky termíny, na ktorých figuruje – jeho vlastné, tie na ktorých je priradený ako 2.lektor, či tie na ktorých je priradený len ku konkrétnemu termínu ako záskok.
 • Keď si cez konkrétny termín v kalendári otvorí registráciu, tak sa mu zobrazí pohľad na Registračnú kartu klienta, ktorá má obmedzené funkcionality. Nevidí kontaktné údaje klienta, nemá právo registráciu presúvať, kopírovať. Vie iba upraviť údaje z extra polí (Meno dieťaťa, vek, adresu..)

 • Nemá právo pridávať úhradu ani nijakým iným spôsobom pracovať s platbami.
 • Nemá právo komunikovať s klientami.

Neaktívny lektor

Označením používateľa ako neaktívneho lektora zamedzíte prístup do administrácie, ale zároveň nestratíte dáta, kde figuroval ako lektor.

Recepčný/á

Táto rola je určená pre recepčné, ktoré pracujú na recepcií Vašej organizácie v zmysle – brigádnik, študent. Má preto veľmi obmedzené práva a v podstate len zapisuje dochádzku, prípadne pridáva úhradu v hotovosti.

 • Vidí termíny aktuálneho dňa. Má ich ihneď na dashboarde / úvodnej stránke. Keď sa nachádza na inej stránke, naspäť na úvodnú sa dostane kliknutím na logo Zoozy v ľavo hore

 • Termín aktuálneho dňa vie otvoriť kliknutím na Detail. Uvidí zoznam prihlásených na daný deň a vie zaznamenať dochádzku Prišiel / Neprišiel
 • Nevidí kontaktné údaje na klienta (email, telefónné číslo)

 • Vie si otvoriť registračnú kartu klienta kliknutím na oranžové Meno Klienta. Tu ma obmedzené možnosti:
 1. Nevie registráciu skopírovať / presunúť
 2. Nevie registráciu vymazať
 3. Vie pridať poznámku a verejnú poznámku
 4. Vidí dochádzku, vie zaznačiť prišiel / neprišiel, avšak nevie za klienta vybrať náhradnú hodinu
 5. Vidí platby – vie pridať úhradu. Nevie platby meniť, refundovať, zadávať zľavu a podobne.

 • Po kliknutí na záložku registrácie sa mu zobrazia všetky registrácie, v ktorých vie vyhľadávať použitím filtra. Takže pridať úhradu vie všetkým registráciám (aj mimo dnešného dňa)

 • Pri type kurzu – Otvorený kurz vie recepčná prihlásiť klienta na termín.
 • Príklad: ponúkam Pilates ako otvorený kurz – na jednotlivé hodiny sa klienti prihlasujú ľubovoľne. Ak sa klient nestihne prihlásiť sám v profile, len príde, môže ho pridať na termín aj recepčná

 • K iným častiam administrácie prístup nemá. Nemá právo komunikácie na klientov.

Súvisiace články

Sledujte aplikáciu Zooza

Vyskúšajte Zooza ešte dnes

Vaši klienti vás budú milovať.

Potrebujete pomoc?