Ako dať zľavu?

Typy zliav

V rámci aplikácie máte možnosť pracovať s rôznymi typmi zliav.

Zľavový kupón

Kupón slúži ako darčeková karta, ktorú môžu klienti použiť pre svojho blízkeho alebo organizácia pre klienta ako zľavu na jeho ďalšiu registráciu. Pre zadanie kreditu postupujte podľa návodu Ako pracovať s kreditmi?

Termín zadarmo

Termín zadarmo je termín, ktorý funguje ako náhradná hodina pre klienta za vaše služby. Pre zadanie kreditu postupujte podľa návodu Ako pracovať s kreditmi? 

Použitie: Máte klienta, ktorého chcete zvýhodniť a preto mu darujete termín/lekciu na už vytvorenej registrácii.

Zľavový kód

Kód, ktorý obsahuje vami zadanú zľavu a formu. Dá sa opakovane použiť všetkými, ktorí daný kód poznajú. Pre zadanie kódu postupujte podľa návodu.

Použitie: Chcete spraviť kampaň a použiť na to siete influencera. Vygenerujete zľavový kód podľa svojho želania a vymyslíte ľahko zapamätateľný kód, ktorý cez influencera zverejnite.

Zľava na registrácii

Tento druh zľavy viete použiť, ak chcete aby sa zľava vzťahovala na súčasnú registráciu klienta.
Viac informácii o tom ako pracovať s platbami klienta nájdete TU

Použitie: Máte klienta, ktorého chcete zvýhodniť a preto mu zadáte individuálnu zľavu na už vytvorenej registrácii.

Zľava vyplývajúca z platobnej šablóny

Ďalším spôsobom ako uplatniť zľavu  je cez typy platieb. Teda vytvorením nového typu platby, ako je napr. zľava jednorazová alebo mesačná, a následne ju nastavíte na registrácii či vložíte do registračného formuláru.

Poznámka: Tento postup môžete aplikovať len pre kurzy, ktoré majú typ registrácie Priebehový – na obdobie. Postup pre vytvorenie platobných šablón nájdete TU

Použitie: Na platbu vašich kurzov chcete klientom poskytnúť rôzne možnosti. Máte jednorázovú, štvrťročnú a ročnú. Na to, aby ste klientov motivovali zaplatiť celý kurz vopred a teda vybrali si platbu ročnú zvýhodnite ju zľavou.

Darčekový poukaz

Tento typ zľavy sa vytvára ako produkt a teda je možné ho predávať cez produktový formulár alebo cez profil klienta. Slúži ako poukaz, ktorý môžu klienti použiť pre svojho blízkeho. Pre zadanie poukazu postupujte podľa návodu Ako pracovať s kreditmi?

Použitie: V predvianočnom období vytvoríte poukaz s rôznymi výškami zliav a ponúknete klientom na predaj v produktovom formulári či v rámci ich profilu. Klienti si tak budú môcť zakúpiť poukaz a kód z neho darovať blízkemu na jeho registráciu do vašich kurzov.

Kde zľavy nájdem?

Zľavy viete nastaviť v rámci aplikácie na dvoch miestach. Avšak, rozdielom je, ako sa na ne pozeráte.

  1. Registrácia klienta
    Na úrovni registrácie viete spravovať a pozerať sa na zľavy/kredity klienta v časti Kredity a náhradné hodiny. Tento pohľad je veľmi individuálny a vidíte len konkrétne zľavy a kredity, ktoré daný klient využil. Na tejto úrovni odporúčame pracovať so zľavami/kreditmi vtedy, ak chcete riešiť konkrétneho zákazníka a jeho individuálne potreby na kurze.

  2. Kategória Zľavy
    Na úrovni zliav v časti Platby máte možnosť sa pozrieť na zľavy ako celok. To znamená, že získate prehľad kde, koľko a v akej hodnote boli zľavy použité. Tento pohľad je reportom zliav a odporúčame ho, ak chcete mať prehľad o celkovom použití zliav ako takých. 

Súvisiace články

Sledujte aplikáciu Zooza

Vyskúšajte Zooza ešte dnes

Vaši klienti vás budú milovať.

Potrebujete pomoc?